Sponsoren

Door de inzet van de sponsors kan KV Pim Mulier haar doelen realiseren;

  • Mee gaan met de tijd en de kaatssport, die een wezenlijk onderdeel van de gemeenschap in Witmarsum is, aantrekkelijk en levendig houden.
  • Vooral het investeren in en het interesseren van de jeugd voor het kaatsen heeft daarbij de volle aandacht van de vereniging. Hierbij is het begeleiden van de talenten belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het overgrote deel aan recreatieve jeugdige kaatsers. KV Pim Mulier vindt het van groot belang juist die kinderen het plezier in kaatsen te laten ontdekken en behouden. Zij ziet dat als een investering in de toekomst van de vereniging en het voortbestaan van de kaatssport.

Daarnaast is een groot gedeelte van dit plan gebaseerd op de samenwerking met de sponsor. Het is al snel duidelijk wat een sponsor voor de vereniging betekent, maar wat heeft KV Pim Mulier de sponsor te bieden?

Natuurlijk beseffen wij dat kaatsen geen ere-divisie voetbal is. Toch zijn we er van overtuigd dat sponsoring van KV Pim Mulier bijdraagt aan de naamsbekendheid van uw bedrijf, die voor uw omzet van belang is!

Indien u belangstelling heeft voor een van onze sponsorpakketten of de advertentie op de home pagina, dan kunt u contact opnemen met Jaap de Vries: 0517-531365

Pakket 1: afdelingtenues
Pakket 2: D.E.L. tenues
Pakket 3: Jeugdpartij
Pakket 4: KNKB Senioren partij
Pakket 5: Speciale partij
Pakket 6: Adv. ledenkaart
Pakket 7: Adv. loten Merke
Pakket 8: Adv. Merkeprogramma
Pakket 9: Adv. programmaboekje
Pakket 10: Nachtkaatsen
Pakket 11: Straatkaatsen