Auteur: kvpimmulier

Velden MFC It Fliet zijn gesloten

We hebben de afgelopen week gezien dat er zich regelmatig veel jeugd op de sportvelden bevindt. Natuurlijk nodigt het zonnige weer en de grote hoeveelheid vrije tijd uit om even een balletje te gaan trappen met vrienden.

Als verenigingen hebben we echter de verantwoordelijkheid om de richtlijnen van het RIVM, de overheden te volgen en staat de gezondheid + veiligheid van iedereen voorop. Samenscholing en in groepsverband voetballen/sporten op onze velden staan hier haaks op.

De hekken van het sportveld zitten dan ook op slot en de velden zijn gesloten voor al het gebruik.

Dus ouders/verzorgers: vertel uw kinderen dat het niet toegestaan is om op de velden te spelen of te voetballen. De gemeente handhaaft hier ook op. Als het sportpark toch betreden wordt, is dit op eigen verantwoordelijkheid.

We rekenen op ieders begrip en medewerking.

Wallballtoernooi 8 maart 2020

Opening kaatsmuur

Zondag 8 maart 2020 werd het 2e toernooi voor de Wallballers in Witmarsum georganiseerd. Voor het eerst speelden ook de dames categorie onderling hun wedstrijden tijdens een toernooi.

Mede door het coronavirus COVID-19 en het besluit om gymzalen te sluiten was dit toernooi tevens een afsluiting van het wallball seizoen 2019-2020. In het najaar 2020 zullen we weer starten met trainingen en wedstrijden voor jeugd, dames en senioren.

Uitslag jongste jeugd:

 1. Froukje Westgeest
 2. Thomas Rinia

Uitslag oudste jeugd:

 1. Jordi Stoker
 2. Teun Westgeest

Uitslag Dames:

 1. Cindy Nauta
 2. Jennifer de Jong

Uitslag senioren:

 1. Sjoerd Atze de Jong
 2. Harm Jilderda

Opening Kaatsmuur

Opening kaatsmuur

Zondag 12 januari 2020 werd de nieuwe kaatsmuur in de gymzaal officieel in gebruik genomen. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door giften van de gemeente Súdwest Fryslân, Sportdorp Witmarsum, Stichting Witmarsum 2018, Stichting tot Nut, Stichting Haye Rijpmafonds, Rabobank en vele uren vrijwilligerswerk.

De vrijwilligers werk is mede door de inzet van Theunie Piersma, Janny Yntema en Johan van der Molen en met (financiële) steun van schildersbedrijf Elgersma. Zij werden allen door voorzitter Harm Jilderda in het zonnetje gezet.

De leden Michiel de Jong en Sjoerd Atze de Jong mochten het in wedstrijdverband opnemen tegen wereldkampioenen Wall Ball in 2014, Marike Beckers en Miranda Scheffer. Helaas waren de dames te sterk. De jeugd en senioren konden deze middag wedstrijden spelen en onder het genot  van een hapje en drankje werd het een gezellige opening. 

Uitslag jongste jeugd:

 1. Thomas Rinia
 2. Froukje Westgeest

Uitslag oudste jeugd:

 1. Femke Smits
 2. Mark Okkema

Uitslag senioren:

 1. Janny Yntema
 2. Sjoerd Atze de Jong
 3. Theunis Piersma

Kaartmiddag KV Pim Mulier 2020

Zaterdag 11  januari 2020 werd er de jaarlijkse kaartmiddag van KV Pim Mulier gehouden. Net als vorig jaar was er wederom een groei van het aantal tafels (7 stuks) bij de klaverjassers. Met daarbij de nieuwe gezichten die deze middag om de vleesprijzen streden. De prijswinnaars kregen een hele kip mee naar huis.

Bij het schutjassen ging Johan Bergsma naar huis met de wisseltrofee en bij het klaverjassen mocht Teun Folkertsma de houten telegraaf in ontvangst nemen.

De overige prijswinnaars waren:

Schutjassen
1e prijs Johan Bergsma 65 pnt
2e prijs Jelle Reinsma 60 pnt
3e prijs Fetze Elgersma 55 pnt

Poedel: Jacobus Jorna 40 pnt

Klaverjassen
1e prijs Teun Folkertsma 5420 pnt
2e prijs Cees Visser 5240 pnt
3e prijs Geert Sprik 5157 pnt
4e prijs Jappie Tichelaar 5121 pnt
5e prijs Freddie Postma 5114 pnt
6e prijs Anna Leijenaar 5041 pnt
7e prijs Johannes Adema 5015 pnt
8e prijs Emmy Hofma 5004 pnt
9e prijs Anno de Roos 4999 pnt

Poedel: Simon Visser 3724 pnt

 

Zonnepanelen Sportcomplex | MFC It Fliet – Witmarsum

Op het Sportcomplex MFC It Fliet in Witmarsum heeft Mensonides Installatie in oktober 2019 maar liefst 90 zonnepanelen geplaatst met Enphase Mirco-Omvormers.
De zonnepanelen wekken het eerste jaar meer dan 28.000 kWh. aan groene stroom op. Dit komt ongeveer overeen met het jaarlijks stroomverbruik van ca. 10 huishoudens. Door het plaatsen van de zonnepanelen wordt er een flinke CO2-reductie gerealiseerd.

Dit project werd financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:
• Coöperatiefonds Rabobank
• Windpark A7
• Stichting tot Nut
• Bosa subsidie

klik op onderstaande link voor meer informatie over het zonnepanelenproject:

Zonnepanelen – Sportcomplex MFC It Fliet

WK winnaars openen Wallball muur in Witmarsum

Zondag 12 januari om 14:30 uur wordt de kaatsmuur in de gymzaal in Witmarsum officieel in gebruik genomen. Wereldkampioenen Wallball 2014: Marike Beckers en Miranda Scheffer zullen het in de openingspartij opnemen tegen 2 plaatselijke matadoren. Op dit moment worden er op donderdagavond selectiewedstrijden gehouden om te bepalen wie van de spelers uit Witmarsum het op mag nemen tegen de wereldkampioenen.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze clash tegen de WK-winnaars, bij de opening van de kaatsmuur of te kijken tijdens het toernooi.

Jeugdtoernooi

Voorafgaand aan de opening van de kaatsmuur zullen de jeugd vanaf 13:00 uur de onderlinge strijd met elkaar aan gaan. Op dit moment wordt er fanatiek door de jeugdige spelers op de vrijdagmiddag vanaf 15:30 uur geoefend voor het toernooi.

Ben je geboren in 2009 of eerder en lijkt het je leuk om eens een balletje te komen slaan of wil je ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 januari 2020? Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.

Senioren

Na de opening van de kaatsmuur spelen de heren en dames hun toernooi, waarbij Marike en Miranda ook mee zullen doen in de strijd.

Sinds een aantal weken spelen de dames op woensdag avond van 18:45 – 19:45 uur hun potjes Wallball in de gymzaal in Witmarsum. Leuk om te melden is dat tijdens deze avonden er al diverse speelsters uit onze buurtdorpen zijn gesignaleerd.

Oproep Dames!!

Lijkt het je leuk om eens een balletje te komen slaan of wil je ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 januari 2020? Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.

 

Beelden: One Wall Handball NL

 

Wallball in Witmarsum

Sinds vorig jaar zijn senioren- en jeugdspelers aan het Wallballen in de gymzaal in Witmarsum.

Wat is Wallball?

Wallball is op zijn simpelst gezegd squash op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats van met een racket met de hand of de vuist wordt geslagen. Het kan één-tegen-één of twee-tegen-twee worden gespeeld. 

Zelf kennismaken met Wallball

We willen geïnteresseerden de kans geven om kennis te maken met Wallball en beginnen met het geven van “clinics/trainingen”. Zo kan iedereen op een leuke manier kennis maken met Wallball. Een clinic bestaat uit de volgende onderdelen: basistechnieken, (internationale)spelregels en afsluitend een partij.

Wanneer?

De clinics voor senioren worden gegeven op woensdag 20 en 27 november + 4 en 11 december van 19.00 tot 20.00 uur.

Mogelijk dat er op basis van animo van de deelnemers en beschikbaarheid van de gymzaal hier nog andere dagen en tijdstippen bij komen.

Voor wie?

Iedereen die in of rondom het dorp woont en belangstelling heeft kan zich aanmelden per mail via wallballwitmarsum@gmail.com.  

In verband met de beperkte zaalgrootte kunnen er per clinic maximaal 10 personen meedoen.

Je hoeft niet per sé lid te zijn van de kaatsvereniging Pim Mulier.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen! Mocht jouw vader| moeder | broer | zus | buurman/-vrouw | vriend of vriendin belangstelling hebben, dan is hij/zij van harte welkom. Het enige wat je moet doen is aanmelden via de wallballwitmarsum@gmail.com.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van een eerste clinic.

Vervolg Wallball

Tijdens de clinic ontvang je meer informatie over het vervolgtraject van Wallball in Witmarsum. Mocht je na de clinic geïnteresseerd zijn om meer te doen met Wallball, maak dan jouw interesse kenbaar bij de trainer.

Wallball

Op dit moment zijn de senioren op donderdagavond (van 19:00 tot 21:00 uur) en de jeugd op vrijdagmiddag (van 15:30 – 17:30 uur) aan het spelen.

Jeugd

De jeugd speelt op vrijdagmiddag in 2 groepen

 • Groep 1 15:30 – 16:30 uur kinderen geboren in 2009 of eerder
 • Groep 2 16:30 – 17:30 uur kinderen geboren in 2007 of eerder

Naast trainingen worden er ook toernooien gespeeld. Het eerste toernooi staat gepland op 12 januari 2020.

Eigen Risico

Meedoen met Wallball is op eigen risico!

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Op de website van de KNKB of Onewallball vind je meer informatie (en bewegende beelden) over Wallball

Toch gezamenlijke heren en dames hoofdklasse tijdens de merke snein in 2020

Onlangs ontving het bestuur de voorlopige agenda van de KNKB-wedstrijden in 2020. Met verbazing lazen wij dat de dames hoofdklas tijdens de zondag merke niet naar Witmarsum zouden komen. De lezing was dat de dames graag een vrij weekend wilden. De gezamenlijke partij voor dames en heren hoofdklas wordt al twee jaar georganiseerd en is een succes met alleen maar tevreden gezichten.

Het bestuur heeft direct actie ondernomen en in Franeker een gesprek gehad met directeur Marco Hoekstra. Met succes. De dames hoofdklas komen volgend jaar tijdens de zondag gewoon weer naar sportcomplex It Fliet. Deze partij telt niet mee voor de ranking zodat de dames eerste klas een vrij weekend hebben. Het bestuur is erg blij met deze wijziging en de medewerking van de KNKB.