Prijswinnaars BROLYN Partij 2022

Zondag 1 mei was de start van het seizoen 2022 met de eerste ledenpartij.

Nadat voorzitter Sjoerd Atze de afdelingsshirts met de nieuwe shirt sponsor J.J. Consultants had gepresenteerd en er werd stilgestaan bij het overlijden van ons trouwe lid Tjerk Goslinga met een minuut stilte ging de Brolyn Partij los.

De deelname bij de senioren van 31 kaatsers en kaatsters was nog wat karig, maar de felheid tijdens de wedstrijden was er niet minder om.

Bij de Dames werd in een poule van 4 partuur van 2 tallen gekaatst. De eerste prijs werd gewonnen door de jonge getalenteerde Jennifer de Jong. Zij werd uitstekend gesteund door de prima kaatsende Femke Epema.

Femke Epema en Jennifer de Jong

2de prijswinnaars:

Yvonne Anema en Nynke Agema.

 

Bij de 50- waren 4 partuur. Ook hier werd in een poule gekaatst.

De eerste prijs werd gewonnen door het enige partuur wat een tweetal was. Hierdoor bleef er een krans over die is meegenomen door een vrouwelijke deelneemster die ook wel eens een krans aan de muur wilde hebben.

Jeroen Haringa en Durk Cuperus.

2de prijswinnaars:

Marc Huisman, Justin van Dijk, Chris Anema.

 

Bij de 50+ waren ook 4 partuur en dus ook hier poule kaatsen.

Het oudste partuur (totaal meer dan 210 jaar) sloeg hun slag in de laatste en beslissende partij. Deze werd gewonnen en de tegenstander had wel even veel punten voor, maar meer punten tegen.

Theun Folkertsma, Martinus van der Meer, Oeds Broersma.

 

2de prijswinnars:

Teake Koster, Harmen Westra, Pieter van der Sluis.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht