Cafe Restaurant De Roskam partij 2017

Zondag 21 mei werd er door de leden van KV Pim Mulier de tweede kaatspartij van het seizoen gespeeld. Onder genot van een stralende zon werd er door de leden de Café Restaurant De Roskam partij gekaatst. De leden kaatsten om prachtige prijzen in de vorm van bakkersprijzen van plaatselijk bakker De Schiffart.

Uitslag Dames (6 partuur)

1e prijs: Joukje Haitsma, Charina Cuperus en Sjoukje Wiersma

2e prijs: Esther Hofstra, Zelina Postma en Femke Epema

3e prijs: Sandra Wagenaar, Grieta Veninga en Esther Hoekstra

Uitslag Heren (6 partuur)

1e prijs: Sander Elgersma, Nick van Dorsselaer en Gosling Nicolai

2e prijs: Mart van der Molen en Michiel de Jong

3e prijs: Melvin Tolsma en Henk Koops

Uitslag Heren 50+ (4 partuur)

1e prijs: Jan Faber, Tjerk Goslinga en Oebele Haakma

2e prijs: Teake Koster, Johan van IJs en Oeds Broersma

Volgende ledenpartij is de gezamenlijke kaatspartij met KV Jan Reitsma is op zondag 11 juni om 11:00 uur, waarbij ook de jeugdleden mee kaatsen. We kaatsen dit jaar op het veld in Pingjum.

Terug naar het nieuwsoverzicht