Cafe Restaurant De Roskam ledenpartij 2016

Zondag 22 mei werd er door de leden van KV Pim Mulier de Cafe Restaurant De Roskampartij gekaatst. Bij de dames stonden er 5 partuur op de lijst. Winnaar werd het partuur van Sandra Wagenaar, Femke Epema en Jolanda Koopmans. Zij wisten 3 van de hun 4 gewonnen partijen overtuigend te winnen. De eerste omloop verloren ze nipt van de tweede prijswinnaars Esther Hofstra, Zelina Postma en Esther de Jong.De derde prijs was weggelegd voor Sieuwke van der Velde, Hieke Bootsma en Maryan van der Molen.

Bij de heren 50+ stonden er 6 partuur op de lijst er werd gekaatst in poule verband. Het partuur van Simon en Broer Lemstra won de spannende finale nipt (5-5 / 6-4) van Reinold Ypma en Johan van IJs. De derde prijs was voor Tinus van der Meer, Jan Faber en Doeke Schippers

De heren senioren kaatsten met 6 partuur eveneens in poule verband. Met de prachtige krânse naar huis ging het partuur van Nico Dijkstra, Melvin Tolsma en Joey Leeuwen. Zij keken tegen een 4-5 achterstand aan in de finale, maar wisten dit om te buigen. De finale werd uiteindelijk met  5-5 / 6-2 gewonnen van de 2e prijswinnaars Sander Elgersma, Tjerk Postma en Sybren Reitsma.  De derde prijs was voor Mart van der Molen, Martin Gaastra en Dennis Henskens

Volgende ledenpartij van KF Pim Mulier op het veld is op zondag 19 juni om 11:00 uur de “Zeedesignpartij”, waarbij er gezamenlijk een ledenpartij met de leden van KV Jan Reitsma uit Pingjum wordt gekaatst.

Helaas zijn wegens onvoldoende kwaliteit niet alle foto’s van de prijswinnaars op deze pagina weergegeven. Onze excuus hier voor!

Klik voor de overige foto’s van de dag hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht