Lytse Pim

Programma 2022

Het programmaboekje is in Witmarsum huis-aan-huis bezorgd. 

Mocht je op één of andere manier toch het programmaboekje hebben gemist en wil je een fysiek exemplaar hebben – geef dit aan bij een van de bestuursleden of een stuur een mail

Het boekje is ook digitaal te raadplegen door onder onderstaande link aan te klikken.

Programmaboekje 2022

Koekactie 2022

bakker

De kaatsvereniging houdt dit jaar sinds 2 jaar afwezigheid weer een koekactie. Velen hebben ons de afgelopen 2 jaar gemist met de koeken, maar ze komen er weer aan. Tegelijk zal dan ook het welbekende gele boekje worden verspreid. In dit onmisbare boekje voor de kaatsers, kaatsters en kaatsliefhebbers staan alle kaatswedstrijden in Witmarsum vermeld. In tegenstelling wat in de agenda van koepel staat komen we niet 14 april bij jullie langs.

We komen dinsdag 19 april om 17.30 uur bij jullie langs.  In samenwerking met Bakker De Schiffart uit Witmarsum gaan we koeken verkopen. We komen bij u thuis langs met vers gebakken koeken van de plaatselijke warme bakker. Een koek kost € 3,50, koopt u er twee dan betaalt u slechts € 6,00.

De koek verkoop is voor de kaatsvereniging hard nodig om de exploitatie rond te krijgen. Wij hopen dat de inwoners onze vereniging steunen. Alvast hartelijk dank.

 

Programma 2021

We verspreiden jaarlijks tijdens onze koekactie in Witmarsum het programmaboekje huis-aan-huis. Om de wel bekende reden heeft bestuur besloten om dit jaar wederom geen koekactie te houden. Het boekje wordt komende periode als nog huis-aan-huis bezorgd. 

Mocht je op één of andere manier toch het programmaboekje hebben gemist en wil je een fysiek exemplaar hebben – geef dit aan bij een van de bestuursleden of een stuur een mail

Het boekje is ook digitaal te raadplegen door onder onderstaande link aan te klikken.

Programmaboekje 2021

Velden MFC It Fliet zijn gesloten

We hebben de afgelopen week gezien dat er zich regelmatig veel jeugd op de sportvelden bevindt. Natuurlijk nodigt het zonnige weer en de grote hoeveelheid vrije tijd uit om even een balletje te gaan trappen met vrienden.

Als verenigingen hebben we echter de verantwoordelijkheid om de richtlijnen van het RIVM, de overheden te volgen en staat de gezondheid + veiligheid van iedereen voorop. Samenscholing en in groepsverband voetballen/sporten op onze velden staan hier haaks op.

De hekken van het sportveld zitten dan ook op slot en de velden zijn gesloten voor al het gebruik.

Dus ouders/verzorgers: vertel uw kinderen dat het niet toegestaan is om op de velden te spelen of te voetballen. De gemeente handhaaft hier ook op. Als het sportpark toch betreden wordt, is dit op eigen verantwoordelijkheid.

We rekenen op ieders begrip en medewerking.

Wallballtoernooi 8 maart 2020

Opening kaatsmuur

Zondag 8 maart 2020 werd het 2e toernooi voor de Wallballers in Witmarsum georganiseerd. Voor het eerst speelden ook de dames categorie onderling hun wedstrijden tijdens een toernooi.

Mede door het coronavirus COVID-19 en het besluit om gymzalen te sluiten was dit toernooi tevens een afsluiting van het wallball seizoen 2019-2020. In het najaar 2020 zullen we weer starten met trainingen en wedstrijden voor jeugd, dames en senioren.

Uitslag jongste jeugd:

 1. Froukje Westgeest
 2. Thomas Rinia

Uitslag oudste jeugd:

 1. Jordi Stoker
 2. Teun Westgeest

Uitslag Dames:

 1. Cindy Nauta
 2. Jennifer de Jong

Uitslag senioren:

 1. Sjoerd Atze de Jong
 2. Harm Jilderda

Opening Kaatsmuur

Opening kaatsmuur

Zondag 12 januari 2020 werd de nieuwe kaatsmuur in de gymzaal officieel in gebruik genomen. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door giften van de gemeente Súdwest Fryslân, Sportdorp Witmarsum, Stichting Witmarsum 2018, Stichting tot Nut, Stichting Haye Rijpmafonds, Rabobank en vele uren vrijwilligerswerk.

De vrijwilligers werk is mede door de inzet van Theunie Piersma, Janny Yntema en Johan van der Molen en met (financiële) steun van schildersbedrijf Elgersma. Zij werden allen door voorzitter Harm Jilderda in het zonnetje gezet.

De leden Michiel de Jong en Sjoerd Atze de Jong mochten het in wedstrijdverband opnemen tegen wereldkampioenen Wall Ball in 2014, Marike Beckers en Miranda Scheffer. Helaas waren de dames te sterk. De jeugd en senioren konden deze middag wedstrijden spelen en onder het genot  van een hapje en drankje werd het een gezellige opening. 

Uitslag jongste jeugd:

 1. Thomas Rinia
 2. Froukje Westgeest

Uitslag oudste jeugd:

 1. Femke Smits
 2. Mark Okkema

Uitslag senioren:

 1. Janny Yntema
 2. Sjoerd Atze de Jong
 3. Theunis Piersma

Zonnepanelen Sportcomplex | MFC It Fliet – Witmarsum

Op het Sportcomplex MFC It Fliet in Witmarsum heeft Mensonides Installatie in oktober 2019 maar liefst 90 zonnepanelen geplaatst met Enphase Mirco-Omvormers.
De zonnepanelen wekken het eerste jaar meer dan 28.000 kWh. aan groene stroom op. Dit komt ongeveer overeen met het jaarlijks stroomverbruik van ca. 10 huishoudens. Door het plaatsen van de zonnepanelen wordt er een flinke CO2-reductie gerealiseerd.

Dit project werd financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:
• Coöperatiefonds Rabobank
• Windpark A7
• Stichting tot Nut
• Bosa subsidie

klik op onderstaande link voor meer informatie over het zonnepanelenproject:

Zonnepanelen – Sportcomplex MFC It Fliet

Wallball in Witmarsum

Sinds vorig jaar zijn senioren- en jeugdspelers aan het Wallballen in de gymzaal in Witmarsum.

Wat is Wallball?

Wallball is op zijn simpelst gezegd squash op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats van met een racket met de hand of de vuist wordt geslagen. Het kan één-tegen-één of twee-tegen-twee worden gespeeld. 

Zelf kennismaken met Wallball

We willen geïnteresseerden de kans geven om kennis te maken met Wallball en beginnen met het geven van “clinics/trainingen”. Zo kan iedereen op een leuke manier kennis maken met Wallball. Een clinic bestaat uit de volgende onderdelen: basistechnieken, (internationale)spelregels en afsluitend een partij.

Wanneer?

De clinics voor senioren worden gegeven op woensdag 20 en 27 november + 4 en 11 december van 19.00 tot 20.00 uur.

Mogelijk dat er op basis van animo van de deelnemers en beschikbaarheid van de gymzaal hier nog andere dagen en tijdstippen bij komen.

Voor wie?

Iedereen die in of rondom het dorp woont en belangstelling heeft kan zich aanmelden per mail via wallballwitmarsum@gmail.com.  

In verband met de beperkte zaalgrootte kunnen er per clinic maximaal 10 personen meedoen.

Je hoeft niet per sé lid te zijn van de kaatsvereniging Pim Mulier.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen! Mocht jouw vader| moeder | broer | zus | buurman/-vrouw | vriend of vriendin belangstelling hebben, dan is hij/zij van harte welkom. Het enige wat je moet doen is aanmelden via de wallballwitmarsum@gmail.com.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van een eerste clinic.

Vervolg Wallball

Tijdens de clinic ontvang je meer informatie over het vervolgtraject van Wallball in Witmarsum. Mocht je na de clinic geïnteresseerd zijn om meer te doen met Wallball, maak dan jouw interesse kenbaar bij de trainer.

Wallball

Op dit moment zijn de senioren op donderdagavond (van 19:00 tot 21:00 uur) en de jeugd op vrijdagmiddag (van 15:30 – 17:30 uur) aan het spelen.

Jeugd

De jeugd speelt op vrijdagmiddag in 2 groepen

 • Groep 1 15:30 – 16:30 uur kinderen geboren in 2009 of eerder
 • Groep 2 16:30 – 17:30 uur kinderen geboren in 2007 of eerder

Naast trainingen worden er ook toernooien gespeeld. Het eerste toernooi staat gepland op 12 januari 2020.

Eigen Risico

Meedoen met Wallball is op eigen risico!

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Op de website van de KNKB of Onewallball vind je meer informatie (en bewegende beelden) over Wallball

Een geslaagd Witmarsumer dorpsfeest 2019

Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de Witmarsumer merke. Van vrijdag 2 augustus tot en met maandag 5 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het partuur van Berlikum ging met de fraaie horloges naar huis door te winnen van het partuur van Baard en stelde zich kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:

Afdeling:

 1. Berltsum: Rink Rudmer Sterk, Thomas Dijkstra, Edgar van Wigcheren
 2. Baerd: Geert Reitsma, Bauke Folkerts, Klaas Gerrit Meulenaar
 3. Ingelum: Menno Osinga, Remco Osinga, Jurrit Ossinga
 4. Kimswerd: Martijn Wiersma, Jurjen Fokkema, Karel Monfils en Jellum-Bears: Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Jelmer Miedema

Opstapronde:

 1. Gerwin Dijkstra (Anjum), Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier), Johannes Bouma (Lollum)
 2. Leon Wijning (Sint Annaparochie), Stan van den Berg (Grou), Sybrand Veldhuis (Raerd)
 3. Gerbrand Kramer (Kubaars), Hessel Postma (Winsum), Marco van Dijk (Ferwert)

Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Voor tweede keer achtereenvolgens kaatsten de Dames Hoofklasse hun partij tegelijk met de mannen in Witmarsum naast elkaar op het het hoofdveld. Een spannende halve finale en finale zorgde voor een mooi einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde de overwinning door met 5-3 6-4 te winnen van het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. De derde prijs was er voor Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.

Dames Hoofdklasse :

 1. Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia, Manon Scheepstra
 2. Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest, Marrit Zeinstra
 3. Anne Monfils, Margriet Bakker, Harmke Siegersma

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpartij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

 1. Michel Nesse (koning), Igor Kuiper en Mart van der Molen
 2. Redmer Zaagemans, Sjoerd Atze de Jong en Jeroen Haringa

Heren B (11 parturen)

 1. Tjerk Postma (koning), Pieter Kleinjan en Thomas Sprik
 2. Femke Veenstra, Gabian van Popta en Bart Reijenga
 3. Arjen Visser, Auke Poelsma en Broer de Jong

Verliezersronde:

 1. Mike van Dorsselaer, Jan Wierda en Wouter v/d Witte
 2. Michael van Coevorden, Arno Burger en Jeroen Nauta

Heren 50 plus (8 parturen):

 1. Jappie Tigchelaar (koning), Sjoerd Nicolai en Martinus van der Meer
 2. Piet Tolsma, Jan Faber en Klaas Meekma
 3. Tjeerd de Jong, Rens Bolkenstein en Oeds Broersma

Dames (11 parturen):

 1. Anneke Westra (konngin), Marije Walsma en Yvonne Terpstra
 2. Esther Brandsma, Nynke de Vries en Maryan van der Molen
 3. Angelique Buma, Jet Jilderda en Froukje Fennema.

Verliezersronde:

 1. Andrea de Jong, Aline Koopmans en Wietske Bos
 2. Marjolein Baarda, Charina Cuperus en Wilma Ypma

Het bestuur kan terug zien op een zeer geslaagde merke. Het weer was prachtig, de kaatspartijen verliepen zonder problemen en samenwerking met de PC was weer perfect.

Een fraaie prestatie van het jongenspartuur op de Freule.
Het jongenspartuur van Witmarsum behaalde woensdag 7 augustus 2019 een fraaie vierde prijs op de Freule partij in Wommels. Jari en Nick Visser en Colin Baarda zorgden samen
met coach Michiel de Jong voor dit onverwachte succes.