Gezamenlijke ledenpartij geslaagd!

Zondag 24 juni werd er in Witmarsum door de seniorenleden van KV Pim Mulier en KV Jan Reitsma de jaarlijkse gezamenlijke ledenpartij verkaatst. De gezamenlijke ledenpartij was mede door het grote aantal deelnemers van beide verenigingen, spannende en leuke partijen zeer geslaagd!

De prijswinnaars uit Pingjum konden thuiskomen, want iedereen ging met een riant BBQ pakket onder de snelbinders naar huis.

Bij de heren senioren werd er door voldoende deelname in A en B categorie gekaatst. Bij de A’s stonden er 4 partuur op de lijst. Met de prachtige krânse naar huis ging het partuur van Jaring Nicolai, Mark Elgersma en Hendrik Brandsma. Zij wonnen al hun poulewedstrijden. Echter in de eerste omloop gingen ze door het oog van de naald in de partij tegen Anne Wind, Melvin Tolsma en Klaas Sjoerd Koopmans. Nicolai c.s. stonden ruim achter in deze partij. Maar het partuur toonde veerkracht door de achterstand en zelfs “op de dood” om te buigen in een overwinning. De partij eindigde op 5-5 | 6-6 door een zitbal. De tweede prijs in de poule was voor Hilbrand Smid, Igor Kuiper en Sjoerd Atze de Jong.

Bij de B’s stonden er eveneens 4 partuur op de lijst. Jari Visser, Jan Wierda en Keimpe Dijkstra wonnen hun poulewedstrijden oppermachtig. De tweede prijs was voor Michael van Coevorden, Egbert Jan Goslinga en Jorn Hofstra

Bij de dames stonden er 7 partuur op de lijst er werd gekaatst in poule verband. Het partuur van Andrea de Jong, Marjan Reijenga en Sjouke Wiersma won de finale met (5-3 | 6-2) van Angelique Buma en Lieke Odinga. De derde prijs was voor Grieta Veninga, Myriam de Ruiter en Yvonne van der Marel.

Bij de heren 50+ stonden er slechts 4 partuur op de lijst. Het partuur van Paul Jongstra, Harke Anema en Johan van Ys ging met het riante vleespakket naar huis. Zij wonnen de finale wedstrijd (5-4 | 6-6) van Tjalling Huizenga, Tjerk Goslinga en Teun Folkertsma. De tweede prijs was uiteindelijk wel voor Tjalling, Tjerk en Teun.

Volgende ledenpartij van KV Pim Mulier is op zaterdag 21 juli om 13:00 uur de “Molkepartij”, waarbij ook de jeugdleden mee kaatsen. Na afloop is er aansluitend BBQ. De partij wordt mede mogelijk gemaakt door “stipe” van een aantal melkveehouders uit Witmarsum e.o.

Terug naar het nieuwsoverzicht