Gezamenlijke ledenpartij KV Pim Mulier en KV Jan Reitsma: een Boppeslach!!

Zondag 19 juni werd er in Witmarsum door de seniorenleden van KV Pim Mulier en KV Jan Reitsma de Zeedesign-partij gekaatst. De leden van de Pingjummer kaatsvereniging kwamen in grote getale naar Witmarsum toe om een wedstrijd te kaatsen. Voorafgaand aan de partij werd er door de leden gezellig koffie gedronken begeleid met vers stukje oranjekoek van de plaatselijke bakker. De gezamenlijke ledenpartij was mede door het grote aantal deelnemers van beide verenigingen, spannende en leuke partijen en het mooie weer een boppeslach!!

Bij de heren senioren stonden er 9 partuur op de lijst. Met de prachtige krânse naar huis ging het partuur van Sander Elgersma, Mike van Dorsselaer en Hidde Folkertsma. Zij wonnen de finale van Hendrik Brandsma, Joey Leeuwen en Nick van Dorsselaer. De derde prijs was voor Harm Jilderda, Hilbrand Smid en Michiel de Jong. Zij verloren de spannende halve finale met 5-5, 6-2 van de uiteindelijke latere winnaars. In de finale van de verliezersronde trokken Anne Wind, Henk Koops en Michael van Coevorden met 5-5, 6-4 aan het langste eind tijdens een zenuwslopende wedstrijd tegen Reinder Huisman, Justin van Dijk en Tim Bartels.

Bij de dames stonden er 8 partuur op de lijst er werd gekaatst in poule verband. Het partuur van Sandra Wagenaar, Dorina Piller en Esther Hoekstra won de finale van Sieuwke van der Velde, Jet Ploegstra en Lonneke Gerritsma. De derde prijs was voor Suzanne Bosma, Geartsje Stegenga en Jolanda Koopmans.

Bij de heren 50+ stonden er 7 partuur op de lijst er werd eveneens in poule verband gekaatst. Het partuur van Oeds Broersma, Jappie Tigchelaar en Sjoerd Nicolai ging met het riante vleespakket naar huis. Zij wonnen de finale (5-3 / 6-2) van Teake Koster, Tjerk Goslinga en Reinold Ypma. De derde prijs was voor Johan van IJs, Heinz Palsma en Oebele Haakma.

Volgende ledenpartij van KV Pim Mulier is op zaterdag 16 juli om 13:00 uur de “Molkepartij”, waarbij ook de jeugdleden mee kaatsen. Na afloop is er aansluitend BBQ. De partij wordt mede mogelijk gemaakt door “stipe” van een aantal melkveehouders uit Witmarsum e.o.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht