Haye Rijpma partij 2016

Zondag 7 augustus werd in Witmarsum de Haye Rijpma partij georganiseerd. Het was tevens de start van een nieuwe kaatscyclus. Het publiek kon dus kennis maken met enkele partuurwisselingen. Scheidsrechter Wierstra had een gemakkelijke middag en leidde de partijen vlot. De finale ging tussen de parturen van Bergsma en van der Bos. Helaas verliep de finale eenzijdig en op de stand 5-2 en 6-4 trok het partuur van Bergsma de winst naar zich toe. Een optimale start dus van dit nieuwe partuur.
De uitslag:
1. Marten Bergsma (Minnertsga), Renze Hiemstra (St. Jacob) en Hans Wassenaar (Leeuwarden, koning);
2. Gert Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (St. Jacob)  en Daniël Iseger (Leeuwarden).
3. Menno van Zwieten (Heerenveen), Pier Piersma (Easterlittens) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).
Terug naar het nieuwsoverzicht