Het succes van de Molkepartij

Jaarlijks wordt in Witmarsum de Molkepartij georganiseerd. Een kaatswedstrijd voor leden die gesponsord wordt door een tiental agrariërs uit Witmarsum en directe omgeving. Na afloop vindt er altijd een gezellige barbecue plaats, samen met de sponsoren. Dit jaar werd de Molkepartij gehouden op zaterdag 21 juli 2018. Een vol kaatsveld, ook met de jeugd, veel spannende partijen en na afloop weer een heerlijke barbecue zorgden voor een mooie kaatsdag. Hierbij de uitslagen van de senioren:

Dames (6 parturen):
1. Myriam de Ruiter, Froukje Heslinga en Thea Schotanus
2. Joukje Haitsma, Hieke Bootsma en Saloni Nicolai
3. Angelique Buma, Marjan Reijenga en Wilma Ypma

Heren A en B (10 parturen):
1. Sander Elgersma, Michael van Coevorden en Jorn Hofstra
2. Mart van der Molen, Michiel de Jong en André Dijkstra
3. Chris Anema, Nick van Dorsselaer en Mike van Dorsselaer

Opstap:

1. Johan van Abbema, Peter Huisman en Jelmer Kooyenga
2. Jaring Nicolai, Klaas Sjoerd Koopmans en Eddie Huisman

Heren 50 plus (4 parturen):
1. Reynold Ypma, Tjerk Goslinga en Harmen Westra
2. Tjeerd de Jong, Jelle de Boer en Oebele Haakma

Terug naar het nieuwsoverzicht