Jaarlijkse kaartmiddag

Zaterdag 9 januari 2016 werd er tijdens de jaarlijkse kaartmiddag van KV Pim Mulier om de vleesprijzen gestreden. Bij de schutjassers ging Sjoerd Nicolai naar huis met de wisseltrofee en bij de klaverjassers mocht Waling de Valk de houten telegraaf in ontvangst nemen.

De overige prijswinnaars waren:

Schutjassen
1e prijs Sjoerd Nicolai 81 pnt
2e prijs Hillebrand Smid 74 pnt
3e prijs Johan Bergsma 72 pnt
4e prijs Henk Bergsma 70 pnt
Poedel: Melle v.d. Witte 41 pnt

Klaverjassen
1e prijs Waling de Valk 7503 pnt
2e prijs Truus Bergsma 6870 pnt
3e prijs Gosse Huisman 6716 pnt
Poedel: Lubbert Cuperus 5184 pnt

Terug naar het nieuwsoverzicht