KAATSEN, CACHIER EN MULIER

Tijdens het opschonen en herschikken van het digitale archief van de kaatsvereniging kwam ik nieuwsgierige zaken over de kaatsvereniging of haar naamgever tegen. Zo ook het volgende:

Kaatshistoricus Dr. Pieter Breuker heeft samen met Fons Kemper een document gemaakt over Pim Mulier, Pim Mulier en het kaatsen en over de historie van het kaatsen op zich zelf. Het document heeft als titel: Kaatsen, Cachier en Mulier. Het was een catalogus die de tweede expositie over Pim Mulier begeleidt. Een expositie die op het Mulier Instituut van 20 juni tot 30 oktober 2013 te zien was. Een hommage aan de naamgever ter gelegenheid van het tweede lustrum van dit instituut. In deze catalogus en expositie wordt onder meer de betrokkenheid van Pim Mulier bij Frieslands nationale sport het kaatsen belicht. Het document is terug te vinden op de website www.kenniscentrumsport.nl maar ook hieronder te lezen. 

KAATSEN, CACHIER EN MULIER

Dr. Pieter Breuker heeft in 2017 als onderscheiding de zilveren Anjer ontvangen. De nationale erkenning heeft hij gekregen voor zijn onderzoek naar en zijn publicaties over de geschiedenis van de sport in relatie tot kunst en cultuur. Het bijzondere daarvan is dat Breuker zich vooral heeft onderscheiden op het terrein van de historie van de internationale en Friese kaatssport.

 
 

Naast dit document kwam ik nog een aantal leuke/nieuwsgierige documenten over de kaatsvereniging en of haar naamgever Pim Mulier tegen. De meesten van hun zijn in het verleden gepubliceerd. De documenten worden met jullie gedeeld. Om geen stortvloed aan informatie te verspreiden zullen we dit  in de toekomst met enige regelmaat doen.

Terug naar het nieuwsoverzicht