Toch gezamenlijke heren en dames hoofdklasse tijdens de merke snein in 2020

Onlangs ontving het bestuur de voorlopige agenda van de KNKB-wedstrijden in 2020. Met verbazing lazen wij dat de dames hoofdklas tijdens de zondag merke niet naar Witmarsum zouden komen. De lezing was dat de dames graag een vrij weekend wilden. De gezamenlijke partij voor dames en heren hoofdklas wordt al twee jaar georganiseerd en is een succes met alleen maar tevreden gezichten.

Het bestuur heeft direct actie ondernomen en in Franeker een gesprek gehad met directeur Marco Hoekstra. Met succes. De dames hoofdklas komen volgend jaar tijdens de zondag gewoon weer naar sportcomplex It Fliet. Deze partij telt niet mee voor de ranking zodat de dames eerste klas een vrij weekend hebben. Het bestuur is erg blij met deze wijziging en de medewerking van de KNKB.

Terug naar het nieuwsoverzicht