Molkepartij 2016 Boppeslach!

Zaterdag 16 juli werd er door de leden van KV Pim Mulier de Molk partij gekaatst. De Molke partij is altijd een bijzondere partij. Lekker kaatsen en daarna een barbecue, samen met de sponsoren (een aantal agrariërs uit het dorp). Dit keer werd er lijst gekaatst volgens het systeem Fryslân keatst met elke keer andere maten. Ook werd de partij georganiseerd kaatsers samen met de jeugdleden. Dit was een succes, compleet met Springkussen. De kransen werden bij de senioren aangeboden door Gebroeders Fuite Veevoeders, de werkgever van dorpsgenoot en good old Jelle de Boer. Bij de jeugd werden de kransen aangeboden door Boer Trans uit Witmarsum.

De prijzen bij de senioren waren prachtige zuivelpakketten.

Nieuw was dat er ook een krans beschikbaar was voor de kaatser die zaterdag over drie partijen de neutraalste score had. Die prijs ging met 16 voor eersten en 16 tegen eersten naar Megan Baarda.

Sponsoren Molkepartij:

De uitslagen:

Senioren Dames (22 deelnemers)

1e prijs: Hieke Bootsma

1e prijs: Suzanne Bosma

2e prijs: Robin Gaastra

3e prijs: Myriam de Ruiter

4e prijs: Dorien Haitsma

4e prijs: Maryan van der Molen

6e prijs: Saloni Nicolai

Senioren Heren (24 deelnemers)

1e prijs: Gert Jan Meekma

2e prijs: Egbert Jan Goslinga

3e prijs: Nick van Dorselaer

4e prijs: Jan Piersma

5e prijs: Sander Elgersma

6e prijs: Mart van der Molen

7e prijs: Harm Jilderda

Senioren Heren oudste klasse (16 deelnemers)

1e prijs: Simon Lemstra

2e prijs: Johan van IJs

3e prijs: Klaas van der Vlugt

4e prijs: Martinus van der Meer

5e prijs: Oebele Haakma

Neutraalste scoren senioren: Megan Baarda (16 eersten voor en 16 eersten tegen)

Jeugd:

Tim Hofstra (kabouters)

Redmer Ypeij (welpen)

Mark Okkema  (pupillen)

Colin Baarda (schooljeugd)

Neutraalste scoren Jeugd: Grieta Veninga (15 eersten voor en 15 eersten tegen)

Terug naar het nieuwsoverzicht