Het succes van de Molkepartij

Jaarlijks wordt in Witmarsum de Molkepartij georganiseerd. Een kaatswedstrijd voor leden die gesponsord wordt door een dertiental agrariërs uit Witmarsum en directe omgeving & gebroeders Fuite Veevoeders B.V.. Na afloop vindt er altijd een gezellige barbecue plaats, samen met de sponsoren. Dit jaar werd de Molkepartij gehouden op zaterdag 13 juli 2019. Een vol kaatsveld, ook met de jeugd, veel spannende partijen en na afloop weer een heerlijke barbecue zorgden voor een mooie kaatsdag. Hierbij de uitslagen van de senioren:

Dames (6 parturen):
1. Esther Hofstra en  Aline Koopmans
2. Esther Brandsma, Yvonne v/d Marel en Hieke Bootsma
3. Femke Epema, Yvonne Terpstra en Froukje Fennema

Heren  (4 parturen):
1. Frans Dooper, Chris Anema en Eddie Huisman
2. Sander Elgersma, Arjen Visser en Jorn Hofstra

Heren 50 plus (5 parturen):
1. Tjeerd de Jong, Sjoerd Nicolai en Klaas v/d Vlugt
2. Jaap de Vries, Tjerk Goslinga en Harm Jilderda

Terug naar het nieuwsoverzicht