Opening Kaatsmuur

Opening kaatsmuur

Zondag 12 januari 2020 werd de nieuwe kaatsmuur in de gymzaal officieel in gebruik genomen. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door giften van de gemeente Súdwest Fryslân, Sportdorp Witmarsum, Stichting Witmarsum 2018, Stichting tot Nut, Stichting Haye Rijpmafonds, Rabobank en vele uren vrijwilligerswerk.

De vrijwilligers werk is mede door de inzet van Theunie Piersma, Janny Yntema en Johan van der Molen en met (financiële) steun van schildersbedrijf Elgersma. Zij werden allen door voorzitter Harm Jilderda in het zonnetje gezet.

De leden Michiel de Jong en Sjoerd Atze de Jong mochten het in wedstrijdverband opnemen tegen wereldkampioenen Wall Ball in 2014, Marike Beckers en Miranda Scheffer. Helaas waren de dames te sterk. De jeugd en senioren konden deze middag wedstrijden spelen en onder het genot  van een hapje en drankje werd het een gezellige opening. 

Uitslag jongste jeugd:

  1. Thomas Rinia
  2. Froukje Westgeest

Uitslag oudste jeugd:

  1. Femke Smits
  2. Mark Okkema

Uitslag senioren:

  1. Janny Yntema
  2. Sjoerd Atze de Jong
  3. Theunis Piersma
Terug naar het nieuwsoverzicht