Pier Elgersma partij 2016

De Pier Elgersma partij in Witmarsum telde zaterdag 44 parturen. Onder ideale weersomstandigheden werd de lijst in een vlot tempo afgewerkt. De wedstrijden werden prima geleid door de scheidsrechters Seffinga, Visser en good old Age Tichelaar. Rond 18.00 uur viel de laatste slag in het voordeel van Menaam. Menaam werd overtuigend winnaar.
De uitslag:
1. Menaam (Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot)
2. Makkum (Rik van der Gaast, Lars Onrust en Ype Bert van der Logt)
3. Exmorra (Jelmer Dijkstra, Pieter Jan Leijenaar en Albert Feenstra)
4. Baard (Klaas Gerrit Meulenaar, Durk Hoogma en Stefan van der Meer)
4. Berlikum (CornΓ© Tuinenga, Hein Joostema en Patrick van Dellen)
4. Lollum-Waaxens (Jan Harmen Folkerts, Gabe-Jan van Popta en Sietze Bouma).
Uitslag jongens opstapronde:
1. Lucas Postma (Dronrijp), Gerben de Boer (Gaast) en Libbe Mud (Warga)
2. Djurre Seerden (Franeker), Wybe Kor Pijnacker (Ferwert) en Michel Dolle (Balk)
3. Wytze Wassenaar (Wier), Jurrit Osinga (Engelum) en Aaron Palma (Beetgum).
Terug naar het nieuwsoverzicht