Rababobank Clubkas campagne

Afgelopen donderdag 16 mei heeft de voorzitter Harm Jilderda van kaatsvereniging Pim Mulier een cheque van de Rabobank Clubkas Campagne in ontvangst mogen nemen.

We willen alle mensen bedanken die tijdens de Rabobank Clubkas Campagne op kaatsvereniging Pim Mulier hebben gestemd.

Tevens willen we Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland bedanken voor hun gift!

Het bedrag wordt gebruikt om het jeugdkaatsen in Witmarsum een impuls te geven!

Terug naar het nieuwsoverzicht