Schooljongens en –meisjes kaatsen

Zondag 28 augustus 2016 organiseerde kaatsvereniging Pim Mulier een gecombineerde partij voor schooljongens en schoolmeisjes. Er waren maar liefst 97 deelnemers en er werd gekaatst in 4 velden. Kort na de start om 10.00 uur begon het te regen maar vrij snel werd het droog en bleef het droog. Het werd een mooi, maar lange partij die om ruim 18.00 eindigde.

De uitslagen:

Schoolmeisjes A Klas (4 parturen)

 1. Larissa Smink Makkum en Anouk Smink Makkum
 2. Rixt Fokkema Harlingen en Fiera de Vries Sexbierum

Schoolmeisjes B klas (14 parturen)

 1. Annemare Wempe Hommerts en Berber Bruinsma Sexbierum
 2. Esmee de Groot Koarnjum en Famke Zijlstra Bolsward
 3. Chantal de Witte Makkum en Marije Bodde Grou
 4. Esther de Vries Berltsum en Marlies Bonnema Winsum

Schooljongens A klas (12 parturen)

 1. Steven Koster Tzum en Gerwin Dijkstra Anjum
 2. Haye Tseard van der Hem en Jorn Lars van Beem beiden Dronrijp
 3. Hessel Postma Winsum en Bauke Folkerts Easterlittens

extra 4e prijs beschikbaar gesteld door de vereniging:

 1. Jitze Floris Joure en Stan van den Berg Grou

Schooljongens B klas (19 parturen)

 1. Arjen Schregardus Lioenssens en Justin Krotttje Dronrijp
 2. Aizo Veltman Hommerts en Allard Dijkstra Leeuwarden
 3. Klaas Gerrit Meulenaar Baard en Redmer Cnossen Tzum.

Terug naar het nieuwsoverzicht