Straatkaatsen 2016

Straatkaatsen 2016: zeer geslaagd met mooi weer en spannende partijen

In de week van 6-10 juni vonden het straatkaatsen weer plaats. De weergoden waren de kaatsers en het publiek dit jaar zeer gunstig gezind. Iedere dag mooi weer en dat maakte de gang naar het knusse kaatsplein erg gemakkelijk. Er waren 50 nieuwe sponsors bereid gevonden om het straatkaatsen financieel te steunen. Het bestuur is erg blij met deze onmisbare steun. Op maandag en dinsdag kaatsten de jeugd onderling hun partij. De organisatie was in handen van de jeugdcommissie. Woensdag tot en met vrijdag kaatsten de senioren, dames en heren. Er was opnieuw gekozen om de buurten op sterkte tegen elkaar te laten spelen. Er werd gekaatst in 6 velden. De leiding was in handen van de scheidsrechters Jacobus Jorna en Johannes Bergsma. Johannes was voor de 24e keer (!) scheidsrechter en deed dat, samen met Jacobus, voortreffelijk. De prijzen bestonden uit boodschappentassen met inhoud, mede mogelijk gemaakt door Poiesz Supermarkten uit Witmarsum.

De uitslagen:

Welpen:

 1. Rixt Westra en Yordi Stoker (K)
 2. Youp Bruinsma en Aukje Sieperda
 3. Jesse van der Wal en Hendrik vd Schaaf

Pupillen:

 1. Nick Visser (K) en Mark Okkema
 2. Lynette Ypeij en Jurre vd Sluis

Schooljeugd:

 1. Folkert Smid(K) en Mijke Smit
 2. Jelmer de Vries en Jari Visser
 3. Hilde Veninga en Jorn Hofstra

Dames A:

 1. Sandra Wagenaar, Megan Baarda en Anita Baarda

Dames B:

 1. Gerda van Popta, Anneke Smid en Wietske Bebelaar
 2. Antsje Feenstra, Wiepie Feenstra en Yvonne van der Marel
 3. Suzanne Bosma, Robbin Gaastra en Wendy Gaastra

Heren A:

 1. Gabian van Popta, Leon Bekema en Tjerk Karsten
 2. Melvin Tolsma, Sander Elgersma en Gert-Jan Meekma

Heren B:

 1. Joey Leeuwen, Egbert Jan Goslinga en Steven Nesse
 2. Remco Dooper/Simon Lemstra, Frans Dooper en Jaring Dooper
 3. Max Alen, Nico Dijkstra en Henk Koops

Heren C:

 1. Jan Wierda, Hans Wierda en Otte Adema
 2. Arno Burger, Nick van Dorsselaer en Mike van Dorsselaer
 3. Tjerk Postma, Reynold Ypma en Hilbrand Smid

Heren D:

 1. Martin Gaastra, Sybolt Bruinsma en Remco Haitsma
 2. Harke Anema, Durk Cuperus en Michiel de Jong
 3. Jan Piersma, Edwin Stoffelsma en Marco Menage

Sponsoren straatkaatsen:

 

Terug naar het nieuwsoverzicht