Straatkaatsen 2016

In de week van 6 tot 10 juni vindt het straatkaatsen weer plaats. Maandag en dinsdag kaatst de jeugd, woensdag tot en met vrijdag treden de senioren aan op het kaatsplein. De aanvang is steeds 18.30 uur. Bij de senioren kaatsen de buurten weer tegen elkaar. De deelname is vrij, dus iedereen die graag wil kaatsen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Ook als u nog nooit heeft gekaatst!

In onderstaand overzicht staat aangegeven wie de buurtcoaches zijn. Mocht u een avond verhinderd zijn dan is dat geen probleem. Geef dit aan bij het opgeven, zodat we hier bij het indelen rekening kunnen houden. Opgave is tot 2 juni 2016 om 20.00 uur.

Bij vragen kun je wenden bij een van de bestuursleden of mailen.

Sponsoren straatkaatsen:

 

Buurten Buurtcoach

Buurt 1

 

Schoolstraat

Verlengd Oostend

Oostend

Bewaarschoolstraat

Mauritsstraat

Menno Simonsstraat

 

 

 

Peter Huisman

 

Buurt 2

 

Ald Rij

Oosterstraat

 

 

 

Harke Anema

 

Buurt 3

 

De Tsjasker

Spinnekop

Tsjerkelân

Mouneplein

 

 

Chris Anema

Buurt 4

 

De Muonts

Molenweg

 

 

Jan Geert Dijkstra

 

Buurt 5

 

Arumerweg

Ulbe Hiemstrastrjitte

 

 

 

Esther Brandsma

 

Buurt 6

 

Gijsbert Japiksweg

De Tunen

 

 

Esther Hofstra

 

Buurt 7

 

Kerkplein

Schoolplein

Kaatsplein

v. Aylvaweg

 

 

Ivo en Bert Haitsma

 

Buurt 8

 

Pingjumerstraat

Hayehiem

Mr. de Vriesstraat

 

 

 

Jeroen Haringa

 

Buurt 9

 

De Krânse

It Partoer

It Spul

De Dôle

De Boppe

De Krite

De Stuit

Merkelân

Teade Zijlstrastraat

 

 

 

Aukje de Vries

Simon Lemstra

Buurt 10

 

Kamperweg Koudehuisterdijk

Marnedijk

 

 

 

Jaap de Vries

Buurt 11

 

It Fliet

Pannekoeksterweg

Easthimmerwei

 

 

 

Gabian van  Popta 

Buurt 12

 

Buitenleden

 

 

 

Klaas van der Vlugt  

 

straatkaatsensponsoren (Oud)

Terug naar het nieuwsoverzicht