Straatkaatsen 2019

In de week van 24 tot en met 28 juni vindt het straatkaatsen weer plaats. Maandag en dinsdag kaatst de jeugd, woensdag tot en met vrijdag treden de senioren aan op het kaatsplein. De aanvang is steeds 18.30 uur. Bij de senioren kaatsen de buurten weer tegen elkaar. De deelname is vrij, dus iedereen die graag wil kaatsen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Ook als u nog nooit heeft gekaatst!

In onderstaand overzicht staat aangegeven wie de buurtcoaches zijn. Mocht u een avond verhinderd zijn dan is dat geen probleem. Geef dit aan bij het opgeven, zodat we hier bij het indelen rekening kunnen houden. Opgave is tot 20 juni 2019 om 20.00 uur.

Bij vragen kun je wenden bij een van de bestuursleden of mailen.

Sponsoren straatkaatsen:

 

Buurten Buurtcoach

Buurt 1

 

Schoolstraat

Verlengd Oostend

Oostend

Bewaarschoolstraat

Mauritsstraat

Menno Simonsstraat

 

 

 

Peter Huisman /          Arnold Bergsma

 

   

Buurt 2

 

Ald Rij

Oosterstraat

 

 

 

Harke Anema

 

   

Buurt 3

 

De Tsjasker

Spinnekop

Tsjerkelân

Mouneplein

De Muonts

Molenweg

 

 

Jan Geert Dijkstra /     Arnold Bergsma

   

Buurt 4

 

Arumerweg

Ulbe Hiemstrastrjitte

 

 

 

Marjan Reijenga

 

   

Buurt 5

 

Gijsbert Japiksweg

De Tunen

Pingjumerstraat

Hayehiem

Mr. de Vriesstraat

 

 

Jeroen Haringa

 

   

Buurt 6

 

Kerkplein

Schoolplein

Kaatsplein

v. Aylvaweg

 

 

Simon Lemstra

 

   

Buurt 7

 

De Krânse

It Partoer

It Spul

De Dôle

De Boppe

De Krite

De Stuit

Merkelân

Teade Zijlstrastraat

 

 

Aukje de Vries

Simon Lemstra

Buurt 10

 

Kamperweg Koudehuisterdijk

Marnedijk

It Fliet

Pannekoesterweg

Easthimmerwei

 

 

Harm Jilderda

   

Buurt 12

 

Buitenleden

 

 

 

Herman Sprik  

 

   
   
     
     

Sponsoren straatkaatsen:

 

Terug naar het nieuwsoverzicht