Uitslag Dames Hoofdklasse D.E.L. zondag 28 mei 2017

In Witmarsum stonden zondag 8 partuur op de lijst. Onder ideale weersomstandigheden werd er om 11 uur begonnen onder leiding van de prima leidende scheidsrechter Wiebren Joustra. De finale ging tussen partuur 3 Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra tegen partuur 7 Nynke Sinnema, Maaike Osinga en Manon Scheepstra. Op 5-3 en 6-0 viel de laatste slag in het voordeel van partuur 3.  
De strijd om de 3e plaats ging tussen partuur 2 Nelie Steenstra, Anke Winkel en Iris van der Veen tegen partuur 6 Joukje Kuperus, Nynke Sijbrandij en Sjanet Wijnia. Op 5-5 en 6-4 sloeg Iris van der Veen de kaats voorbij.

Uitslag:

1e prijs Ilse Tuinenga (Berltsum), Wiljo Sijbrandij (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Peins)

2e prijs Nynke Sinnema (Grou), Maaike Osinga (Franeker) en Manon Scheepstra (Leeuwarden)

3e prijs Nelie Steenstra (Minnertsga), Anke Winkel (Hijum) en Iris van der Veen (Franeker)

 
De heer Lieuwe Bosch uit Tzum heeft deze dag prachtige actie foto’s gemaakt.
Terug naar het nieuwsoverzicht