Uitslag Heren eerste klasse DEL 18 juni 2016

Oud dorpsgenoot wint in Witmarsum.

Zaterdag 18 juni 2016 werd er weer gekaatst in Witmarsum. De eerste en tweede klas traden om elf uur aan op het knusse veld op sportcomplex It Fliet. De lijst telde 15 parturen, beide klassen waren samengevoegd en dar waren de meningen verdeeld over. Scheidsrechter was Sjonnie Bergsma uit Minnertsga en hij deed dat deze middag voortreffelijk. Het weer was prima al was het jammer dat er een paar keer een pittige regenbui viel. Desondanks kon het publiek genieten van een aantal leuke en spannende partijen. In de finale troffen de parturen van Arnold Zijlstra en Wierd Baarda elkaar. Arnold Zijlstra kaatste met oud Witmarsumer René Anema en Hillebrand Visser. De finale leek een walk over voor het partuur van Zijlstra. Zij liepen vlot uit naar een 5-2 voorsprong. Maar het partuur van Wierda Baarda wist van geen wijken en begon met succes een inhaalrace. Op de stand 5-5- 6-6 was het Schettenser Hillebrand Visser die met een fraaie bovenslag zijn partuur tot winnaar maakte.

De uitslag.

1. Anold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Hilleband Visser (Schettens)

2. Wierd Baarda (Dronrijp), Haye Jan Nicolay (Britsum) en Jelte Visser (Sexbierum)

3. Gerrit Winkel (Stiens), Gerrit Jan Duiven (Hartwerd) en Laas Pieter van Straten (Feinsum)

4. Jelle Attema (Makkum), Frederik van der Meij (Berltsum) en Klaas Pie Folkertsma (Wons).

Terug naar het nieuwsoverzicht