Uitslag straatkaatsen 2020

De kaatsvereniging heeft het seizoen afgesloten met een straatkaatspartij in de week van 31 augustus tot en met 4 september. Op maandag en dinsdag kaatste de jeugd op de straten in de oude dorpskom. Woensdag, donderdag en vrijdag was het de beurt aan de senioren. De opzet bij de senioren was dit jaar anders. Geen buurten of straten tegen elkaar maar zelf een partuur samenstellen of je individueel opgeven waarbij het bestuur er een partuur van maakte. De parturen werden op sterkte ingedeeld. Het straatkaatsen was opnieuw een succes met een prima deelname van 80 kaatsers. De uitslagen:

 

Sponsoren straatkaatsen:

 

Dames A:

1. Sandra Wagenaar, Willy van der Veen en Sjoukje Algra

2. Maryan van der Molen, Aukje Hibma en Feikje Kuiper

Dames B:

1. Charina Cuperus, Miranda Dijkstra en Marieke Osinga

Heren A:

1. Redmer Zaagemans, Michel en Steven Nesse

Heren B:

1. Colin Baarda, Jorn Hofstra en Jari Visser

2. André Dijkstra, Bas Bergsma en Michiel de Jong

Heren C:

1. Arjen Visser, Jan Wierda en Marc Burger

2. Jaring, Frans en Remco Dooper

Heren D:

1. Pieter van der Zee, Henk Waterlander en Simon Lemstra

2. Durk Cupers, Rens Bolkenstein en Eddie Huisman

Heren E:

1. Tjerk Goslinga, Johan van IJs en Otte Adema

2. Anneke Westra, Anneke Smid en Sjoukje Stuiver.

Het bestuur bedankt de vele sponsoren die het straatkaatsen al jarenlang financieel mogelijk maken. Ook dank aan Henk Jan van Dijk en Lisette Visser voor het beschikbaar stelen van stroom vanuit hun woning.

Sponsoren straatkaatsen:

Terug naar het nieuwsoverzicht