Wedstrijdprogramma kaatsvereniging Pim Mulier 2020

Vanaf 1 juli 2020 mag er weer worden gekaatst. Uiteraard met in achtneming van de veiligheidsvoorschiften. Het wedstrijdprogramma  ziet er als volgt uit:

zaterdag 18 juli : Molke ledenpartij, samen met Pingjum, met aansluitend een barbeque; aanvang 13.00 uur

vrijdag 24 juli: pearkekeatsen met zachte bal voor leden en niet leden; aanvang 18.30 uur

zaterdag 1 augustus: KNKB jongens afdeling met opstap; aanvang 10.00 uur

zondag 2 augustus: ledenpartij; aanvang 11.00 uur

zondag 16 augustus:ledenpartij aanvang 11.00 uur

zaterdag 22 augustus:verwende vrouwenpartij, voor leden en niet leden; aanvang 14.00 uur

 

Dit jaar dus geen hoofdklasse partij op 2 augustus. 

 

De ledenpartijen staan ook open voor kaatsers uit de jongens en meisjes categorie.

Opgave voor de molkepartij: uiterlijk donderdag 16 juli voor 20.00 uur via: kvpimmulier@gmail.com of via 06 83669551 (nummer in de contacten zetten en naam via WhatsApp doorgeven) of bij één van de bestuursleden.

Terug naar het nieuwsoverzicht