Witmarsum in de ban van het kaatsen

In 2018 heeft kaatsvereniging Pim Mulier besloten om tijdens de merke zondag de dames en heren hoofdklasse naar Witmarsum  te halen. Op het hoofdveld  werden naast elkaar twee kaatsvelden gelegd. Het publiek kon dan gelijktijdig  twee  wedstrijden volgen en dat spreekt de bezoekers aan. Dit experiment bleek succesvol. De publieke belangstelling was goed en er kwamen positieve reacties van de kaatsers en van veel toeschouwers. Het bestuur heeft daarom besloten om ook dit jaar weer een gezamenlijke partij voor de dames en heren hoofdklasse te organiseren.  De voorbereidingen zijn weer in volle gang.  Het hoofdveld wordt beregend, de keurmeesters zijn benaderd en de sponsoring is rond. Het prijzengeld bij de dames en heren is gelijk. Het bestuur maakt hiermee opnieuw  een  gebaar richting de dames. Naast geldprijzen zijn er voor de eerste en tweede prijswinnaars fraaie eretekens, aangeboden door de freonen van Pim (heren) en het Haye Rijpmafonds (dames). Tenslotte is de entree deze zondag laag gehouden: voor slechts € 5,00 kunt u de wedstrijden volgen met na afloop live muziek.

Het bestuur hoopt zondag 4 augustus 2019 weer een leuke, aantrekkelijke kaatspartij  te organiseren. Iedereen is van harte welkom op sportcomplex It Fliet in Witmarsum . De wedstrijden beginnen om 12.00 uur.

Voorafgaande aan de hoofdklassepartij organiseert het bestuur van het Haye Rijpma fonds in de feesttent weer een gezellige ochtend vanaf 10.00 uur voor de donateurs en kaatsliefhebbers.

De Merke wordt traditioneel afgesloten met de Ulbe Hiemstra ledenpartij voor jeugdleden, junioren en senioren. Deelnemers moeten vroeg uit bed want de kaatsers worden ’s morgens om 10.00 uur al op het veld verwacht.Volop kaatsen dus tijdens de merke. Aan het programma zal het niet liggen. Nu nog mooi weer en dan wordt de Merke ongetwijfeld weer een boppeslach!!

Eretekens 1e en 2e prijswinnaars Haye Rijpmapartij, aangeboden door “freonen fan Pim”

 

Eretekens 1e en 2e prijswinnaars Dames Hoofdklasse, aangeboden door “Haye Rijpmafonds”

Pier Elgersma – partij – KNKB jongens afdeling met D.E.L + herkansing afdeling 2019

Haye Rijpma – partij – KNKB Heren Hoofdklasse Vrije Formatie 2019

KNKB – Dames Hoofdklasse Vrije Formatie – Mensonides Installatie – partij 2019

Ulbe Hiemstra partij voor jeugdleden, junioren en senioren 2019

Terug naar het nieuwsoverzicht