“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen weken sinds de start van het seizoen zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen. 

Zaterdag 5 mei 2018 | Zondag 6 mei 2018

Berltsum, KNKB 50+ B klasse, D.E.L.

3e prijs: Gerrie Otter, Oeds Broersma, Siebe van Loon

 

Berltsum, KNKB 30+, D.E.L.

Herkansing 1e prijs: Johan Ettema, Jelmer Elzinga, Pier Piersma 

 

Easterein, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

3e prijs: Annet de Haan, Jeske Terpstra, Selma van der Molen

herkansing 2e prijs: Sjoukje StuiverAnneke Smid, Hester Bruinsma

 

Donderdag 10 mei 2018

Vrouwenparochie, KNKB jongens , D.E.L.

3e prijs: Jari Visser, Luka vd Weg, Gerwin Dijkstra

 

Zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 2018

Stiens, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

3e prijs: Sjoukje Stuiver, Hester Bruinsma, Anneke Smid

 

Zaterdag 19 mei en zondag 20 mei 2018

Folsgare, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

herkansing 1e prijs: Annet de Haan, Jeske Terpstra, Selma van der Molen

 

Zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 2018

Tzum, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

2e prijs: Wybrich Bakker, Jeske Terpstra, Selma van der Molen

 

Exmorra, KNKB jongens A klasse , D.E.L.

1e prijs: Redmer Zaagemans, Lucas Postma, Pieter Jan Leijenaar

 

Heerenveen, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

Herkansing 2e prijs: Aletta van Popta, Anneke Smid, Jeske Terpstra

 

Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2018

Berlikum, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

Herkansing 2e prijs: Sietske Okkema, Jeske Terpstra, Selma van der Molen

 

Zaterdag 9 juni en zondag 10 juni 2018

Kimswerd, KNKB jongens (opstap) , D.E.L.

1e prijs: Colin Baarda, Thomas Dijkstra, Harold de Boer

 

Tzummarum, KNKB Heren Eerste klasse, V.F.

1e prijs: Arnold Zijlstra, Pier Piersma, Haije Jan Nicolay

Hommerts, KNKB jongens A klasse , D.E.L.

1e prijs: Redmer Zaagemans, Erik Minne Cats, Karel Monfils

 

Witmarsum, KNKB Pupillenjongens, D.E.L.

3e prijs: Jesse v.d. Wal, Nick van der Walt

 

Zachtebal PC: zaterdag 26 mei 2018

Herkansing 1e prijs: Bauke v/d Graaf, Karel Nijman, Daniël Iseger

Herkansing 2e prijs: Jaring Nicolai, Steven Nesse, Gert Jan Meekma

Bekijk ook het wedstrijdverslag + alles uitslagen op de website van de vereniging.

 

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht