“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen 2 weken zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2018

Workum, Federatie Welpen, D.E.L.

1e prijs: Jelmer Kuipers, Aniek Koopmans

Herkansing 1e prijs: Niels Stoker, Jildou Terpstra

Workum, Federatie Pupillen Jongens, D.E.L.

1e prijs: Jordi StokerJesse van der Wal

Workum, Federatie Pupillen Meisjes, D.E.L.

1e prijs: Marije Kuiper, Jennifer de Jong

Herkansing 1e prijs: Ellen de Jong, Aukje Sieperda

Workum, Federatie Jongens, D.E.L.

1e prijs: Jari Visser, Jellyne van der Brug

2e prijs: Colin Baarda, Emma Lok

Witmarsum, KNKB Heren 50+, D.E.L.

3e prijs: Rene Leenstra, Oeds Broersma, Jan Bruinsma

Herkansing 1e prijs: Roel Venema, Jan de Jong, Oebele Haakma

 

Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni 2018

Schettens, Federatie Welpen Meisjes, D.E.L.

2e prijs: Aniek Koopmans, Sara Piller

Schettens, Federatie Welpen Jongens, D.E.L.

1e prijs: Niels Stoker, Rik van der Weerdt

Schettens, Federatie Pupillen, D.E.L.

Herkansing 1e prijs: Jan Friso, Stein Piersma

Schettens, Federatie Schooljongens, D.E.L.

2e prijs: Rinnert Tolsma, Thijs Piersma

Workum, KNKB Dames Eerste klasse, V.F.

3e prijs: Annet de Haan, Jeske Terpstra, Selma van der Molen

 

 

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht