“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen 2 weken zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 3 juni 2017

Achlum, KNKB jongens , D.E.L.

3e prijs: Redmer Zaagemans, Hessel Postma, Jelmer de Vries

 

Federatie: zaterdag 3 juni 2017

Exmorra, Federatie, Welpen jongen/meisjes, D.E.L.

1e prijs: Jesse v.d. Wal

Exmorra, Federatie, Pupillen meisjes, D.E.L.

1e prijs: Aukje Sieperda

Exmorra, Federatie, Pupillen jongens, D.E.L.

1e prijs: Simon Ulbe Haringa

 

Donderdag 8 juni 2017

Stiens, KNKB heren 50+ | B-klasse, D.E.L.

1e prijs: Bouwe v/d Veer, Oeds Broersma, Hans Diekman

 

Zaterdag  10 juni 2017

Boazum, KNKB Dames eerste klasse, D.E.L.

2e prijs: Sjoukje Stuiver, Mintje Meintema, Ymkje Yntema

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Broeksterwâld, KNKB Heren Hoofdklasse,V.F.

3e prijs: Enno Kingma, Pier Piersma, Jouke Bosje

 

Zachtebal PC: zaterdag 10 juni 2017

1e prijs: Bauke v/d Graaf,Daniël Iseger, Karel Nijman

5e prijs: Jesse van der Molen, Mart van der Molen, Bart van der Molen (Reijenga)

2e prijs opstapronde: Max Alen, Herman Sprik, Arjen Visser

3e prijs opstapronde:Steven Nesse, Edwin Keizer, Pieter Scharinga

Bekijk ook het wedstrijdverslag + alles uitslagen op de website van de vereniging.

 

Federatie: zaterdag 10 juni 2017

Bolsward, Federatie, jongens pupillen, D.E.L.

2e prijs: Mark Okkema, Marc Jorna

Bolsward, Federatie, Schoolmeisjes, D.E.L.

1e prijs opstapronde: Rixt Blanke, Lynette Ypeij

Bolsward, Federatie,schooljongens, D.E.L.

1e prijs opstapronde: Jari Visser, Xander van Berkum

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht