“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Woensdag 10 mei 2017

Leeuwarden, 50+ , D.E.L. 

B-klasse 3e prijs: Harke Anema

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Zaterdag 13 mei 2017

Goënga, KNKB Dames eerste klasse, D.E.L.

1e prijs opstapronde: Jeanette Jansma, Anneke Smid, Ymkje Yntema

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Federatie:  zaterdag 13 mei 2017

Kimswerd, Federatie, Welpen jongen/meisjes, D.E.L.

3e prijs opstapronde: Jan Friso Anema, Femke Smits

Kimswerd, Federatie, Pupillen meisjes, D.E.L.

2e prijs opstapronde: Petra Brouwer, Aukje Sieperda

Kimswerd, Federatie, Pupillen jongens, D.E.L.

2e prijs opstapronde: Mark Okkema, Erik Popma

Kimswerd, Federatie, Schoolmeisjes, D.E.L.

2e prijs opstapronde: Emma Lok, Lynette Ypeij

Kimswerd, Federatie, Schooljongens, D.E.L.

1e prijs: Jari Visser, Hylke Talsma

3e prijs opstapronde: Jan Johannes van der Kamp, Colin Baarda

Bekijk ook het wedstrijdverslag van de gehele federatiepartij op de website van de vereniging.

Zondag 14 mei 2017

Goënga, KNKB Dames eerste klasse, V.F.

1e prijs opstapronde: Selma van der Molen, Jeska Terpstra, Kim Dijkstra,

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Bolsward, KNKB Schooljongens, D.E.L.

2e prijs: Rein Breuker en Jari Visser

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

 

 

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht