“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

 

Federatie: zaterdag 20 mei 2017

Makkum, Federatie, Welpen jongen/meisjes, D.E.L.

2e prijs: Jesse v.d. Wal, Stijn Feenstra

Makkum, Federatie, Pupillen meisjes, D.E.L.

1e prijs opstapronde: Petra Brouwer, Aukje Sieperda

Makkum, Federatie, Pupillen jongens, D.E.L.

2e prijs opstapronde: Jari van Malsen, Mark Okkema

Makkum, Federatie, Schooljongens, D.E.L.

1e prijs opstapronde: Jari Visser, Klaas Hibma

 

Bekijk ook het wedstrijdverslag van de gehele federatiepartij op de website van de vereniging.

Donderdag 25 mei 2017

Vrouwenparochie, KNKB jongens, D.E.L.

2e prijs opstapronde: Pieter Jan Leijenaar, Redmer Zaagemans, Aizo Veltman

Zaterdag  27 mei 2017

Kimswerd, KNKB Dames eerste klasse, V.F.

2e prijs opstapronde: Sjoukje Stuiver, Anneke Smid

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Schettens, KNKB Heren 2e klasse, V.F.

1e prijs opstapronde: Bart Reijenga, Johan van der Molen, Mart Van der Molen

2e prijs opstapronde: Corné Tuinenga, Tom Gerard Cats, Marc Burger

Morra-Lioessens, KNKB jongens B-Klasse, D.E.L.

1e prijs: Allard Dijkstra, Mark Polstra, Redmer Zaagemans,

Federatie: zaterdag 20 mei 2017

Hartwerd, Federatie, schooljongens, D.E.L.

1e prijs opstapronde: Thom Stellingwerf, Jelmer Kooijenga

2e prijs opstapronde: Jari Visser, Stefan Yska

Zondag 28 mei 2017

Huns-Luns, KNKB Heren eerste klasse, V.F.

1e prijs: Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde, Rene Anema

Skingen-Slappeterp, KNKB Heren 50+, D.E.L

2e prijs opstapronde: Siebe Marre, Peter Kwast, Teake Koster

Witmarsum, KNKB Dames eerste klasse, D.E.L.

3e prijs: Sjoukje Stuiver, Mintje Meintema, Corina de Vries

2e prijs opstapronde: Akkelyn de Haan, Anneke Smid, Ineke van der Ploeg

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Harlingen, KNKB Pupillenjongens B-klasse, D.E.L.

2e prijs: Marten Daaf Alkemad, Nick Visser

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht