“Witmarsumers in de prijzen “

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zondag 22 mei 2016:

Sint Annaparochie, Heren Hoofdklasse V.F.

2e prijs: Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong

Zaterdag 21 mei 2016:

Franeker, Zachte Bal PC

3e prijs: Jan Geert Dijkstra, Reinder Huisman en Harm Jilderda

Makkum, Schooljongens, Federatie Afdeling.

1e prijs: Folkert Smid en Jari Visser

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht