“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zaterdag 9 juli 2016:

Bolsward, SWF partij

 

Bolsward, SWF partij, dames

1e prijs (verliezers): Marije van PoptaAnneke Smid, Aletta van Popta

3e prijs: Sieuwke van der Velde, Joukje Haitsma, Annelies Wijnalda

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht