“Witmarsumers in de prijzen“

Afgelopen week zijn de volgende leden van onze vereniging tijdens de diverse kaatspartijen in de prijzen gevallen.

Zaterdag 23 juli 2016 

Welsryp, Heren 1e klasse V.F.

2e prijs: Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, René Anema

undefined

IJsbrechtum, Heren 50+ D.E.L B-klasse

3e prijs: Anno Miedema, Marten van der Meulen, Oeds Broersma

Deinum, Dames 1e klasse V.F.

1e prijs herkansing: Annet de Haan,Selma van der Molen,Jeska Terpstra

Witmarsum, Federatie, Welpen Meisjes D.E.L.

2e prijs: Marije Kuiper, Jennifer de Jong

 undefined

Witmarsum, Federatie, Welpen Jongens D.E.L.

3e prijs: Tymen Bijlsma, Jordi Stoker

undefined

Witmarsum, Federatie, Schooljongens D.E.L.

2e prijs herkansing: Tjipke van Goslinga, Xander van Berkum

undefined

Zondag 24 juli 2016 

Workum, Heren 1e klasse V.F. (onbeperkt)

1e prijs: Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Rene Anema

Oude Lije, Meisjes D.E.L.

1e prijs herkansing: Selma van der Molen,  Reny van Wieren, Geanne Faber

Bestuur van KV Pim Mulier feliciteert de prijswinnaars met hun gewonnen prijs. En wenst alle kaatsers veel succes komende week!

Terug naar het nieuwsoverzicht