Zaalkaatsen in Bolsward

Zondag 20 maart 2016 werd er door de leden van kaatsvereniging Pim Mulier in de sporthal in Bolsward met zachtebal gekaatst. Naast zaalkaatsreglementen werd er gespeeld volgens het systeem “Fryslân Keatst’. Dit betekent dat er drie keer werd gespeeld in steeds wisselende samenstelling. De prijzen bestonden uit fraaie pakketten van Bakkerij De Schiffart. Niemand ging met lege handen naar huis, want naast de winnaars kregen ook de overige spelers een attentie mee.

prijzen zaalkaatsen 2016

De prijswinnaars:
1. Jolanda Overwijk
2. Martin Gaastra
3. Chris Anema
4. Reynold Ypma
5. Johan van IJs
5. Jan Wierda

Terug naar het nieuwsoverzicht