Zeedesign ledenpartij 2017

Zondag 30 april werd er door de leden van KV Pim Mulier de eerste kaatspartij van het seizoen gespeeld. Onder genot van een stralende zon maar met een harde oostenwind werd er door de leden met de zachtebal de Zeedesign partij gekaatst.

Bij de dames stonden er 6 partuur op de lijst. Het partuur van Anneke Westra, Myriam de Ruiter en Elke Koopmans won de finale van Aukje Hibma, Marjolein de Boer en Miranda Dijkstra.

Bij de heren 50+ stonden er 6 partuur op de lijst er werd gekaatst in poule verband. Het partuur van Simon Lemstra en Teake Koster won de spannende finale nipt (5-4 / 0-6) van Paul Jongstra, Tjerk Goslinga en Klaas van der Vlugt.

De heren senioren kaatsten met 6 partuur eveneens in poule verband. Met de prachtige krânse naar huis ging het partuur van Andrys Osinga, Redmer Zaagemans en Nick van Dorsellaer. De finale werd uiteindelijk met  5-5 / 6-4 gewonnen van de 2e prijswinnaars Harm Jilderda, Egbert-Jan Goslinga en Michiel de Jong.

Volgende ledenpartij van KV Pim Mulier op het veld is op zondag 21 mei om 11:00 uur de “Cafe Restaurant De Roskam partij”, waarbij ook de jeugdleden mee kaatsen.

Terug naar het nieuwsoverzicht