Bestuur en Commissies

Bestuur:

Harm Jilderda

Voorzitter

Persoonlijk tintje:Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.

Herman Sprik

Penningmeester

Simon Lemstra

secretaris

Jan Geert Dijkstra

bestuurslid / publiciteit

Arnold Bergsma

bestuurslid / materiaal

Aukje de Vries

bestuurslid / Ledenadministratie

Johan van der Molen

bestuurslid / kantine zaken

Marjan Reijenga

Bestuurslid

Jeugdcommissie

Folkert van der Wei

comissielid

Peter Huisman

comissielid

Helma de Jong

comissielid

Andre Dijkstra

comissielid

Pieter Spoor

comissielid

Veldcommissie

MFC it Fliet

Veldcommissie

Kantinebeheer

MFC it Fliet

Kantine

Overig

Hanny Visser

afhalen d.e.l. kaatskleding

Marga van der Molen-Miedema

afhalen en onderhoud afdelingstenue