Bestuur en Commissies

Bestuur

Sjoerd Atze de Jong

Voorzitter

Herman Sprik

Penningmeester

Marjan Elgersma-Reijenga

Kantinebeheer

Michiel de Jong

Matriaalbeheer

Colin Baarda

PR

Jari Visser

PR

 

Jeugdcommissie

Folkert van der Wei

Voorzitter

Esther Hofstra

Commissielid

Janneke Kroondijk

Commissielid

Marco Menage

Commissielid

Jeroen Reinsma

Commissielid

Trijntje Koopal

Commissielid

 

DEL-shirts

Folkert van der Wei

Voorzitter

 

Afdelingsshirts

Klaas Sjoerd Koopmans

Afhalen en onderhoud afdelingstenue