Bestuur en Commissies

Bestuur:

Herman Sprik

Penningmeester

Johan van der Molen

bestuurslid / kantine zaken

Marjan Reijenga

Bestuurslid

Michiel de Jong

Bestuurslid / Materialen

Myriam de Ruiter

Secretaris

Sjoerd Atze de Jong

Vice-voorzitter

Klaas v.d. Vlugt

Voorzitter

Jeugdcommissie

Folkert van der Wei

comissielid

Peter Huisman

comissielid

Andre Dijkstra

comissielid

Esther Hofstra

Janneke Kroondijk

Veldcommissie

MFC it Fliet

Veldcommissie

Kantinebeheer

MFC it Fliet

Kantine

Overig

Hanny Visser

afhalen d.e.l. kaatskleding

Marjan Reijenga

afhalen en onderhoud afdelingstenue