Wedstrijden

Ledenpartijen

Ledenpartijen
Een ledenpartij is een kaatspartij waarbij de leden van ons vereniging tegen en met elkaar kaatsen. Ieder jeugdlid doet automatisch aan iedere georganiseerde ledenpartij mee. Bij de indeling van de parturen houden we rekening met ieders niveau. Meestal bestaat het partuur uit drie personen. Het kan ook zijn er maar twee maten zijn. Dit alles is afhankelijk van het aantal deelnemers en het niveau.

Wanneer zijn de ledenpartijen en hoe laat starten ze?
We organiseren een aantal ledenpartijen per jaar.
Kijk op het programma wanneer deze gepland zijn!

Afmelden?
Mocht je echt niet kunnen komen, meld je dan vóór donderdagavond 19.00 uur af op lytsepim@gmail.com.

Welke kleding draag ik bij ledenwedstrijden?
Je kunt in je eigen sportkleding komen kaatsen. Je mag het “door elkaar loten” (DEL) tenue ook aan.

Straatkaatsen

Straatkaatsen
Het straatkaatsen is weer een andere vorm van het kaatsspel. Het is een ledenpartij en alleen leden van de kaatsvereniging van ons eigen dorp doen mee.
Eigenlijk zijn de spelregels grotendeels gelijk, maar toch zijn er een aantal dingen anders. Je kaatst namelijk met een zachte bal die kan stuiteren. Daarbij speel je niet op het veld, maar op straat waarbij ook de muren van de huizen die er staan meedoen. Dit maakt het spel spannend en snel!
De straatkaatswedstrijden worden altijd rondom het Kaatsplein in ons dorp georganiseerd. De wedstrijden voor de jeugd vinden plaats op maandag- en dinsdagavond.

Welke kleding draag ik bij straatkaatswedstrijden?
Je kunt in je eigen kleding komen kaatsen en je gebruikt bij deze partijen geen kaatswant (handschoen).

Federatiekaatsen

Federatiekaatsen
De kinderen die het kaatsen erg leuk vinden en graag aan een wedstrijd mee willen doen, kunnen gaan federatiekaatsen.

Wat is federatiekaatsen?
Federatiekaatsen is kaatsen in een wedstrijdvorm. Er zijn verschillende categorieën met kinderen van andere kaatsverenigingen, uit verschillende dorpen in de omgeving van Witmarsum. Deze wedstrijden worden allemaal op zaterdag gespeeld.
Het leuke van federatiekaatsen is, dat je dus ook op andere kaatsvelden mag spelen tegen andere kinderen.
Alle kinderen die zich opgegeven hebben worden dan door elkaar geloot (DEL) en vormen zo een partuur.
Wanneer je mee wilt doen, moet je wel een bepaalde afstand kunnen opslaan. Mocht je hierover nog vragen hebben en wil je graag voor de 1ste keer meedoen overleg dan vooraf even met Johan van der Molen.
Welke afstand jij moet kunnen slaan, staat onderaan de site. Een federatiewedstrijd kost € 1,50 (check). Dit betaal je zelf voor aanvang van de wedstrijd.

Opgeven voor federatiepartijen?
Je kunt je rechtstreeks (altijd na overleg met de trainer) opgeven via de website van de KNKB vóór woensdag 20.00 uur.
Let op: je hebt hiervoor je bondsnummer nodig (dit nummer staat op je kaatspas).
Werkwijze op de KNKB site is als volgt.
Ga naar www.KNKB.nl /wedstrijdzaken/wedstrijdagenda/wedstrijdtype -> kies federatie, -> kies Wunseradiel, Bolsward -> kies je categorie en soort bijv.: door elkaar loten -> zoek aanmeldingslijst en vul je geboortedatum en bondsnummer in.

Welke kleding draag ik bij federatiewedstrijden?
Door elkaar loten (DEL)
Als je jezelf opgeeft voor een federatiekaatspartij ‘door elkaar loten’ (DEL), dan draag je een zwart broekje en een wit shirt met lange mouwen. Je kunt dit tenue tegen betaling van €10 check ophalen bij Gesina de Vries. Je levert deze kleding aan het eind van het seizoen weer bij haar in.

Afdelingspartuur
Als je als afdelingspartuur federatie gaat kaatsen, dan draag je het clubtenue. Dit is een zwart broekje met een geel/grijs shirt met lange mouwen. Je kunt dit tenue vrijdag voorafgaand aan de partij tussen 18.00 en 19.00 uur ophalen bij de familie van der Molen. Je levert deze kleding direct na de wedstrijd weer in bij hen.

Wanneer zijn er federatiewedstrijden?
Klik hier voor de wedstrijdagenda

Categorie Aantal meters voor
Federatie
Aantal meters voor KNKB
Welpen meisjes 9 12
Welpen jongens 11 14
Pupillen meisjes 12 15
Pupillen jongens 15 18
Schoolmeisjes 15 19
Schooljongens 19 22
Meisjes 18 22
KNKB-kaatsen

KNKB-kaatsen
Naast het federatiekaatsen is er voor jeugdleden van onze verenigingen ook het KNKB-kaatsen.

Wat is KNKB-kaatsen?
Als je naast het federatiekaatsen nog meer zin hebt gekregen om vaker te kaatsen, dan kan dat. Je kunt ook KNKB-kaatsen, de wedstrijden vinden vaak plaats op zondag en worden gehouden door de gehele provincie.
Wel zijn hier strengere regels aan verbonden dan aan het federatiekaatsen.
Je mag meedoen als je een KNKB-pas hebt en als je uiteraard de opslagafstanden haalt. Net als met federatiekaatsen, overleg je je aanmelding met je trainer/coach.
Elke wedstrijd kost €3. Dit betaal je zelf voorafgaand aan de wedstrijd.
Alle kinderen die zich opgegeven hebben worden dan door elkaar geloot (DEL) en vormen zo een partuur.

Opgeven voor KNKB-kaatspartijen?
Je kunt je rechtstreeks (altijd na overleg met de trainer) opgeven via de website vóór maandag 14.00 uur.
Let op: je hebt hiervoor je bondsnummer nodig (dit staat op je kaatspas).
Werkwijze op de KNKB site is als volgt.
Ga naar www.KNKB.nl /wedstrijdzaken/wedstrijdagenda/wedstrijdtype -> kies KNKB, -> kies je categorie en soort bijv.: door elkaar loten -> zoek aanmeldingslijst en vul je geboortedatum en bondsnummer in.

Welke kleding draag ik bij KNKB-kaatswedstrijden?
Door elkaar loten (DEL)
Als je jezelf opgeeft voor een federatiekaatspartij ‘door elkaar loten’ (DEL), dan draag je een zwart broekje en een wit shirt met lange mouwen. Je kunt dit tenue tegen betaling van €10 check ophalen bij Gesina de Vries.
Je levert deze kleding aan het eind van het seizoen weer bij haar in.

Afdelingspartuur
Als je als afdelingspartuur federatie gaat kaatsen, dan draag je het clubtenue. Dit is een zwart broekje met een geel/grijs shirt met lange mouwen. Je kunt dit tenue vrijdag voorafgaand aan de partij tussen 18.00 en 19.00 uur ophalen bij de familie van der Molen. Je levert deze kleding direct na de wedstrijd weer in bij hen.

Wanneer zijn er KNKB-wedstrijden?
Klik hier voor de wedstrijdagenda op de KNKB-site

Categorie Aantal meters voor
Federatie
Aantal meters voor KNKB
Welpen meisjes 9 12
Welpen jongens 11 14
Pupillen meisjes 12 15
Pupillen jongens 15 18
Schoolmeisjes 15 19
Schooljongens 19 22
Meisjes 18 22