Contributie en inleggelden

Contributies en inleggelden

Het lidmaatschap van kaatsvereniging Pim Mulier loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen moeten vóór 1 december doorgegeven worden aan de ledenadministratie, anders bent u de contributie voor nog een jaar verschuldigd. De vereniging moet bondscontributie aan de KNKB afdragen. De peildatum hiervoor is 1 januari.

Contributies:
Junioren/Senioren € 25,- per jaar
Jeugdleden € 15,- per jaar

Training:
Jeugdleden € 12,50 per jaar

Inleggelden wedstrijden:
Junioren/senioren € 5,- per wedstrijd
Jeugdleden € 2,50 per wedstrijd

Rekeningsnummer: NL27 RABO 0371 5032 64