Pim Mulier

Pim Mulier

IJdel maar weergaloos

De sportpionier van Nederland

Pim Mulier (Muljee) werd geboren op 10 maart 1865 op Aylva State in Witmarsum als zoon van Roelina Johanna Alberda en mr. Tjepke Mulier, burgemeester van Wûnseradiel. In 1867 is de familie Mulier verhuisd naar Haarlem, omdat mr. Mulier daar burgemeester werd.

Pim was altijd in beweging, zowel fysiek als geestelijk. Sportief bezig zijn was zijn grootste hobby. Al heel vroeg interesseerde hij zich voor sporten die in ons land nog onbekend waren. Zo zag hij op 10-jarige leeftijd voor het eerst voetbal, en hij werd later de grote promotor voor deze sport. In 1889 richtte hij de Nederlandsche Athletiek en Voetbal Bond op, met zichzelf als eerste voorzitter. Later werd dit de Nederlandse Voetbal Bond, de voorloper van de huidige KNVB. Tegen de zin van Mulier haalden ze Atletiek eraf en hij richtte daarna meteen de Atletiekbond op.

Hij haalde de onbekende sport cricket naar ons land en werd voorzitter van de Nederlandse Cricket Bond. Als er een was die wist hoe je een sport moest organiseren en in stand moest houden, dan was dit de jonge Pim Mulier wel. Tijdens zijn studie in Engeland maakte hij kennis met sporten als hockey, bandy (ijshockey met hockeystick en bal) en tennis. Hij rustte niet, voordat ook deze sporten in Nederland werden beoefend. In 1884, Pim Mulier was toen pas 19 jaar, richtte hij in Haarlem de eerste Nederlandse tennisclub op. Ook werd dankzij hem op een bevroren vijver de eerste bandy-wedstrijd gespeeld. Uit dat bandy kwam het veldhockey voort.

Pim Mulier schaatste graag en in 1890 reed hij in zijn eentje de Elfstedentocht. Hiermee gaf hij de aanzet tot de organisatie van de eerste Elfstedentocht. De tocht volbracht hij later nog twee keer: in 1912 en 1917 in georganiseerd verband. In 1892 werd hij voorzitter van de International Union of Skating Asociations, een internationale schaatsrijdersbond.

Pim Mulier kunnen we kenmerken als de grote sportpromotor van Nederland. Gebruikmakend van zijn vele relaties en doorzettingsvermogen, zorgde hij ervoor dat sport een belangrijke plaats kreeg in militaire dienst. Ook propageerde hij sport en lichaamsbeweging op de scholen. Hij is tomeloos in de weer geweest met veelzijdige activiteiten en op zijn initiatief is de wandelvierdaagse van Nijmegen gestart. Hij speelde tevens een grote rol bij de oprichting van het Nederlandsch Olympisch Comité in 1912.

Mulier was van beroep journalist en schreef ook een aantal boeken, voornamelijk over sport. Mulier leek een alleskunner. Zo was hij ook al een begenadigd tekenaar en schilder.

Op 5 augustus 1950 benoemde de gemeente Wûnseradiel Pim Mulier tot ereburger.

 

Pim Mulier en het kaatsen

Ondanks dat Pim Mulier al op op zeer jonge leeftijd uit Witmarsum is vertrokken, hield hij een band met zijn geboorteplaats. Hierdoor ontstond, vanaf ongeveer zijn 30ste jaar, de interesse voor het kaatsen.

In 1900 schonk Mulier de N.K.B. de zilveren wisselbal voor de winnaars van de ‘Bond’, toen deze wedstrijd in Witmarsum werd verkaatst. In datzelfde jaar maakte de kaatsvereniging Wytmarsum Mulier beschermheer van de vereniging. Mulier schonk elk jaar een extra prijs aan Wytmarsum voor de winnaars van de ‘grote partij’. Meestal was dit een verzilverde of vergulde medaille, maar ook heeft hij een aantal keren een zilveren lepel geschonken. Op hoogtij dagen, zoals bij jubilea van de kaatsclub, kwam hij vaak persoonlijk naar zijn geboorteplaats.

In 1948 is het de beschermheer Mulier niet ontgaan dat het kaatsen in Witmarsum enorm leefde en natuurlijk wilde hij weer zijn bijdrage leveren. Hij schonk een mooie wisselbeker voor de jongens afdelingswedstrijd die nu nog alle jaren op merke-zaterdag wordt verkaatst.

Pim Mulier heeft altijd veel waarde gehecht aan het beoefenen van sport voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Hij schreef in 1914 het boekje Op nieuwe banen, waarin hij voor het kaatsen de wintertraining opperde en ook pleitte hij ervoor om meisjes de kaatssport te laten beoefenen.

In 1954 overleed Pim Mulier. Nog datzelfde jaar besluit de kaatsvereniging Wytmarsum haar naam te veranderen in Pim Mulier.