Sponsoren

Door de inzet van de sponsors kan KV Pim Mulier haar doelen realiseren;

 • Mee gaan met de tijd en de kaatssport, die een wezenlijk onderdeel van de gemeenschap in Witmarsum is, aantrekkelijk en levendig houden.
 • Vooral het investeren in de jeugd voor het kaatsen heeft daarbij de volle aandacht van de vereniging. Hierbij is het begeleiden van de talenten belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het overgrote deel aan recreatieve jeugdige kaatsers. KV Pim Mulier vindt het van groot belang juist die kinderen het plezier in kaatsen te laten ontdekken en behouden. Zij ziet dat als een investering in de toekomst van de vereniging en het voortbestaan van de kaatssport.

Daarnaast is een groot gedeelte van dit plan gebaseerd op de samenwerking met de sponsor. Het is al snel duidelijk wat een sponsor voor de vereniging betekent, maar wat heeft KV Pim Mulier de sponsor te bieden?

Wij zijn er van overtuigd dat sponsoring van KV Pim Mulier bijdraagt aan de naamsbekendheid van uw bedrijf, die voor uw omzet van belang is!

Indien u belangstelling heeft voor een van onze sponsorpakketten of de advertentie op de home pagina, dan kunt u contact opnemen Rens Bolkestein: 0640577432.

Pakket 1: Afdelingtenues
1.    Sponsoring van de afdelingsshirts en broekjes:
Sponsorbedrag € 600,- per jaar/ 5 jaar vast met mogelijkheid tot verlenging.
KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

Met de afdelingskleding vertonen de kaatsers van KV Pim Mulier zich door het hele kaatsgebied in de provincie en soms ook daar buiten. De kleding wordt ook gedragen tijden de Nederlandse Kampioenschappen

 • Vermelding als hoofdsponsor van KV Pim Mulier in media
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de home pagina van de site
 • Uw logo op het officiële briefpapier van KV Pim Mulier
 • Uw logo op het huis aan huis programmaboekje van de vereniging
 • Uw logo tijdens de looptijd van het contract op het programmaboekje van de Heren Hoofdklassepartij
 • Gratis reclame op het kaatsveld  tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
 • Tijdens de KNKB Heren Hoofdklassepartij bent u gast van KV Pim Mulier
Pakket 2: D.E.L. tenues
2.    Sponsoring van de ” Door elkaar loten” a) shirts of b) broekjes :
Sponsorbedrag € 500,-/€ 250,- per jaar/ 5 jaar vast met mogelijkheid tot verlenging

De “Door elkaar loten ( D.e.l.)” kleding wordt gedragen bij kaatswedstrijden, waarbij men niet als partuur, maar wel als persoon voor de vereniging uitkomt. Er worden parturen samengesteld met kaatsers van verschillende verenigingen door middel van loting, vandaar de naam ” Door elkaar loten”KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Vermelding als sponsor van KV Pim Mulier in media
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo op het officiële briefpapier van KV Pim Mulier
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van de vereniging
 • Uw logo tijdens de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
Pakket 3: Jeugdpartij
3.    Sponsoring van een KNKB-jeugdpartij, ( jeugd-)federatiepartij of (jeugd-) ledenpartij :
Sponsorbedrag € 250,- per jaar/ 3 jaar vast

Alle jeugdpartijen of ze nu in verenigingsverband of daarbuiten worden georganiseerd zijn belangrijk om de jeugd zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen de kaatssport te beoefenen. Door uw sponsoring zijn wij als vereniging daartoe in staat!KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • De partij draagt de naam van uw bedrijf
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo, een week voorafgaande aan uw partij, op de homepagina van de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van de vereniging
 • Uw logo tijdens de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
 • Tijdens uw partij bent u gast van KV Pim Mulier
 • Indien u dat wenst kunt een rol spelen in de prijsuitreiking
Pakket 4: KNKB Senioren partij
4.    Sponsoring van een KNKB dames hoofdklasse, dames 1-ste klasse, heren 1-ste klasse of heren seniorenpartij.
Sponsorbedrag € 350, – per jaar/ 3 jaar vast

Bij deze wedstrijden komt het publiek in contact met ‘s Frieslands topkaatsers. Door uw sponsoring zijn wij als vereniging in staat de wedstrijden meer allure mee te geven en daardoor meer publiek te trekken, wat de promotie van uw bedrijf ten goede komt!KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • De partij draagt de naam van uw bedrijf
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo, een week voorafgaande aan uw partij, op de homepagina van de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo tijdens de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
 • Tijdens uw partij bent u gast van KV Pim Mulier
 • Indien u dat wenst kunt een rol spelen in de prijsuitreiking
Pakket 5: Speciale partij
5.    Sponsoring van een speciale partij of evenement in het kader van bv een jubileum of een speciale actie/ looptijd nader vast te stellen
Sponsorbedrag: in overleg vast te stellen

Elk jaar is er minimaal een, maar zijn er vaker meerdere gelegenheden, waarbij KV Pim Mulier op een bijzondere manier met kaatsen bezig is. Dit kan de vorm, de deelname, of de entourage er omheen betreffen. Dat kan in het kader van een jubileum of ander gebeurtenis zijn, maar het is altijd een speciale gebeurtenis die op de een of andere manier de aandacht trekt en uw bedrijfslogo onder de aandacht brengt!KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • De partij draagt de naam van uw bedrijf
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo, een week voorafgaande aan uw partij, op de homepagina van de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo tijdens de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
 • Tijdens uw partij bent u gast van KV Pim Mulier
 • Indien u dat wenst kunt een rol spelen in de prijsuitreiking
Pakket 6: Adv. ledenkaart
6.    De advertentie op de ledenkaart.
Sponsorbedrag € 175, – per jaar/ 5 jaar vast

De ledenkaart is een kaart die huis aan huis bij onze leden bezorgd wordt en hen uitnodigt de jaarlijkse contributie te betalen en tegelijkertijd ook het toegangsbewijs voor de heren hoofdklasse partij bij de dorpsfeesten ( “Merke”) is. Op die manier komt uw advertentie twee keer per seizoen onder de aandacht!KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Een advertentie op de ledenkaart ( 400 stuks)
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren Hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
Pakket 7: Adv. loten Merke
7.    De advertentie op de loten van de lotenverkoop tijdens de heren hoofdklassepartij. Sponsorbedrag € 125,- per jaar/5 jaar vast

Tijdens de jaarlijkse dorpsfeesten houdt KV Pim Mulier tijdens haar drukbezochte heren Hoofdklasse partij een grote verloting met prachtige prijzen. U zult begrijpen dat deze loten goed bestudeerd worden!

KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Een advertentie op de loten ( 1500 stuks)
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren Hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
Pakket 8: Adv. Merkeprogramma
8.    De advertentie op programmaboekje van de heren hoofdklasse partij tijdens de dorpsfeesten.
Sponsorbedrag € 150,-/5 jaar vast.

KV Pim Mulier biedt aan een adverteerder de mogelijkheid een advertentie in A 6 formaat op het programmaboekje te plaatsen. Dit programmaboekje krijgt iedere gast op de heren hoofdklasse partij mee, bij het betreden van het kaatsveld. Uw bedrijf zal bij velen onder de aandacht gebracht worden!KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Een advertentie op het programma ( 800 stuks)
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op het seizoenprogrammaboekje van de
 • heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
Pakket 9: Adv. programmaboekje
9.    Een advertentie in het seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
Sponsorbedrag A6 formaat: € 75,-/3 jaar vast,  A 5 formaat: € 125,-/3 jaar vast

In het programmaboekje van KV Pim Mulier ( oplage 2011: 800 stuks)kunt u een advertentie laten
plaatsen, die vervolgens het hele seizoen onder de aandacht komt bij het volgend van het programma
van KV Pim Mulier.KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Een advertentie op het programmaboekje ( 800 stuks, huis aan huis verspreid)
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
Pakket 10: Nachtkaatsen
10.    Sponsoring van het traditionele nachtkaatsen.
Sponsorbedrag € 300,-/ 5 jaar vast

Een van de vele tradities van KV Pim Mulier is het jaarlijks terugkerende nachtkaatsen. Een vorm van kaatsen die vanwege het kaatsen op een bijzonder tijdstip veel bijzondere momenten kent! Deze kaatspartij vindt plaats in de kern van het dorp, waar het alle aandacht trekt!KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Uw logo gedurende  de looptijd van het contract op de site
 • Uw logo op het huis aan huis seizoenprogrammaboekje van KV Pim Mulier
 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op het programmaboekje van de heren hoofdklasse partij
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten
 • Een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoractiviteit
 • De partij draagt de naam van uw onderneming indien u alleensponsor bent
Pakket 11: Straatkaatsen
11.    Sponsoring van het straatkaatsen.
Sponsorbedrag € 50,-/5 jaar vast

Vanaf 2011 wordt is het traditionele straatkaatsen vernieuwd en dit leidt ertoe dat het straat kaatsen niet alleen van de kaatsers is, maar, zoals oorspronkelijk de bedoeling was: van het hele dorp.KV Pim Mulier biedt u hiervoor het volgende faciliteitenpakket:

 • Uw logo gedurende de looptijd van het contract op de reclamewinddoek dat de gehele straatkaatsweek in het centrum van Witmarsum prominent te zien zal zijn
 • Gratis reclame op het kaatsveld tijdens de dorpsfeesten