Trainingen en Competitie

Training

Alle jeugdleden mogen trainen. Trainen is leuk en leerzaam. Tijdens de training leer je alles over het kaatsspel en wat je als kaatser doet, maar ook niet moet doen.

De wintertrainingen worden in de gymzaal van Witmarsum gehouden en gegeven door Klaas Pier Folkertsma. We beginnen weer rond maart 2018. Je kunt je opgeven via lytsepim@gmail.com. Maar iedereen krijgt tegen die tijd bericht

De zomertraining is voor de

Kabouters 1e jaar op vrijdagmiddag van 13:15 – 14:15  

Kabouters 2e jaar donderdagavond van 18.15 – 19.15 uur op het kaatsveld van ons dorp. 
Welpen jongens/meisjes maandagavond van 18:00-19:00

Pupillen jongens/meisjes op maandagavond van 19:15-20:15

Schooljongens/meisjes is op maandagavond, van 19:15-20:15

De indeling van de trainingsgroepen wordt in de week voor de start van de trainingen naar jullie gemaild. De eerste training is maandag 7 mei 2018.
Als er voldoende belangstelling is, gaan we in de zomervakantie door met de trainingen.

De trainers zijn altijd een kwartier voor de training aanwezig, en natuurlijk ben je zelf ook op tijd!

Trainers
De zomertrainers dit jaar zijn:

Feikje Bouwhuis
Daphne Leeuwen
Michiel de Jong
Klaas Pier Folkertsma

Partuurtrainingen vinden plaats in overleg met de trainer.

Niet trainen?
Wanneer je niet kunt, meld je je vooraf af bij je trainer of op lytsepim@gmail.com. 
Het kan gebeuren dat een trainer niet kan. Hij of zij geeft dit dat op tijd aan iedereen door.

Competitie

Competitie
In de zomer vinden er iedere dinsdagavond competitiewedstrijden plaats op ons kaatsveld. De kabouters doen hier nog niet aan mee. Zij leren het spel tijdens de trainingen en dat is vaak al lastig genoeg.

Door mee te doen aan de competitie, leer je spelenderwijs het kaatsspel.
Iedereen wordt ingedeeld op zijn of haar niveau. Dit betekent dat je dus niet altijd met leeftijdsgenoten kaatst, maar we houden er wel zoveel mogelijk rekening mee.
Je ouders mogen komen kijken op het veld, dat is juist erg leuk! Je ouders zien op welk niveau je kaatst, hoe snel je vooruit gaat en ze leren meteen zelf hoe het spel gaat. Je ouders worden ook ingedeeld om te helpen bij de competitie. Zonder hun hulp kunnen we de competitie niet organiseren!

De competitie start op dinsdag 8 mei 2018.

Indeling ouderhulp jeugdcompetitie dinsdagavond & ledenpartijen
Het is van groot belang dat er ouders zijn die de competitie begeleiden. Als er vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we dat als jeugdbestuur graag.
Wij stellen het op prijs als u om 18.50 aanwezig kunt zijn, zodat we om 19.00 kunnen beginnen!
Kun je niet of komt de indeling niet uit, ruil dan even onderling. We rekenen op ieders komst!

Afmelden competitie
Mocht je echt niet kunnen komen, meld je dan af op lytsepim@gmail.com ( voor maandag avond)
De competitie gaat in de zomervakantie gewoon door. De groepen worden dan evt gemixt, omdat er minder deelnemers zijn.

Let op:
Als je je 2 keer niet afmeldt voor de competitie dan kaats je de volgende keer niet mee.
Kaatsen doe je immers samen! Laat je teamgenoten niet zomaar in de steek en meld je netjes af als je echt niet kunt.