Nieuws

Prijswinnaars BROLYN Partij 2022

Zondag 1 mei was de start van het seizoen 2022 met de eerste ledenpartij.

Nadat voorzitter Sjoerd Atze de afdelingsshirts met de nieuwe shirt sponsor J.J. Consultants had gepresenteerd en er werd stilgestaan bij het overlijden van ons trouwe lid Tjerk Goslinga met een minuut stilte ging de Brolyn Partij los.

De deelname bij de senioren van 31 kaatsers en kaatsters was nog wat karig, maar de felheid tijdens de wedstrijden was er niet minder om.

Bij de Dames werd in een poule van 4 partuur van 2 tallen gekaatst. De eerste prijs werd gewonnen door de jonge getalenteerde Jennifer de Jong. Zij werd uitstekend gesteund door de prima kaatsende Femke Epema.

Femke Epema en Jennifer de Jong

2de prijswinnaars:

Yvonne Anema en Nynke Agema.

 

Bij de 50- waren 4 partuur. Ook hier werd in een poule gekaatst.

De eerste prijs werd gewonnen door het enige partuur wat een tweetal was. Hierdoor bleef er een krans over die is meegenomen door een vrouwelijke deelneemster die ook wel eens een krans aan de muur wilde hebben.

Jeroen Haringa en Durk Cuperus.

2de prijswinnaars:

Marc Huisman, Justin van Dijk, Chris Anema.

 

Bij de 50+ waren ook 4 partuur en dus ook hier poule kaatsen.

Het oudste partuur (totaal meer dan 210 jaar) sloeg hun slag in de laatste en beslissende partij. Deze werd gewonnen en de tegenstander had wel even veel punten voor, maar meer punten tegen.

Theun Folkertsma, Martinus van der Meer, Oeds Broersma.

 

2de prijswinnars:

Teake Koster, Harmen Westra, Pieter van der Sluis.

 

Programma 2022

Het programmaboekje is in Witmarsum huis-aan-huis bezorgd. 

Mocht je op één of andere manier toch het programmaboekje hebben gemist en wil je een fysiek exemplaar hebben – geef dit aan bij een van de bestuursleden of een stuur een mail

Het boekje is ook digitaal te raadplegen door onder onderstaande link aan te klikken.

Programmaboekje 2022

Koekactie 2022

bakker

De kaatsvereniging houdt dit jaar sinds 2 jaar afwezigheid weer een koekactie. Velen hebben ons de afgelopen 2 jaar gemist met de koeken, maar ze komen er weer aan. Tegelijk zal dan ook het welbekende gele boekje worden verspreid. In dit onmisbare boekje voor de kaatsers, kaatsters en kaatsliefhebbers staan alle kaatswedstrijden in Witmarsum vermeld. In tegenstelling wat in de agenda van koepel staat komen we niet 14 april bij jullie langs.

We komen dinsdag 19 april om 17.30 uur bij jullie langs.  In samenwerking met Bakker De Schiffart uit Witmarsum gaan we koeken verkopen. We komen bij u thuis langs met vers gebakken koeken van de plaatselijke warme bakker. Een koek kost € 3,50, koopt u er twee dan betaalt u slechts € 6,00.

De koek verkoop is voor de kaatsvereniging hard nodig om de exploitatie rond te krijgen. Wij hopen dat de inwoners onze vereniging steunen. Alvast hartelijk dank.

 

Koffiedrinken Haye Rijpma Fonds

Beste Kaatsvrienden,

Over een week is het zover, op zaterdag 31 juli begint de Pier Elgersma afdelingskaatspartij voor jongens en op zondag 1 augustus de  Haye Rijpma kaatspartij, heren hoofdklasse vrije formatie. Op deze zondag kaatsen de dames ook  hun hoofdklasse kaatspartij in Witmarsum.

Helaas is vanwege de corona er dit jaar geen merke-tent op het kaatsveld. Het goede nieuws is dat het gebruikelijke koffiedrinken op de zondag wel doorgaat. Het koffiedrinken is deze keer in de Doopsgezinde Kerk, aan Arumerweg nr. 38. Het begint om 10.00 uur. 

Spreker op deze zondagmorgen is journalist, activist en schrijver Ate de Jong.

Het kaatsen op de zondag begint om 12.00 uur.

We hopen u te treffen bij het koffiedrinken en op het kaatsveld.

Oant sjen.                                                                                                                                     

Stichting Haye Rijpma Fonds

Speelschema Straatkaatsen 2021


In de week van maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli 2021 vindt het straatkaatsen weer plaats. Maandag en dinsdag kaatst de jeugd, woensdag tot en met vrijdag treden de senioren aan op het kaatsplein.

In onderstaand overzichten staan de speelschema’s van de heren en de dames. 

Vragen kun je stellen bij één van de bestuursleden of mailen.

Sponsoren straatkaatsen:

 

Indeling en speelschema is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen tot woensdag 18.15 uur.

Straatkaatsen 2021 dames

Straatkaatsen 2021 heren

 

Sponsoren straatkaatsen:

Programma 2021

We verspreiden jaarlijks tijdens onze koekactie in Witmarsum het programmaboekje huis-aan-huis. Om de wel bekende reden heeft bestuur besloten om dit jaar wederom geen koekactie te houden. Het boekje wordt komende periode als nog huis-aan-huis bezorgd. 

Mocht je op één of andere manier toch het programmaboekje hebben gemist en wil je een fysiek exemplaar hebben – geef dit aan bij een van de bestuursleden of een stuur een mail

Het boekje is ook digitaal te raadplegen door onder onderstaande link aan te klikken.

Programmaboekje 2021

Uitslag straatkaatsen 2020

De kaatsvereniging heeft het seizoen afgesloten met een straatkaatspartij in de week van 31 augustus tot en met 4 september. Op maandag en dinsdag kaatste de jeugd op de straten in de oude dorpskom. Woensdag, donderdag en vrijdag was het de beurt aan de senioren. De opzet bij de senioren was dit jaar anders. Geen buurten of straten tegen elkaar maar zelf een partuur samenstellen of je individueel opgeven waarbij het bestuur er een partuur van maakte. De parturen werden op sterkte ingedeeld. Het straatkaatsen was opnieuw een succes met een prima deelname van 80 kaatsers. De uitslagen:

 

Sponsoren straatkaatsen:

 

Dames A:

1. Sandra Wagenaar, Willy van der Veen en Sjoukje Algra

2. Maryan van der Molen, Aukje Hibma en Feikje Kuiper

Dames B:

1. Charina Cuperus, Miranda Dijkstra en Marieke Osinga

Heren A:

1. Redmer Zaagemans, Michel en Steven Nesse

Heren B:

1. Colin Baarda, Jorn Hofstra en Jari Visser

2. André Dijkstra, Bas Bergsma en Michiel de Jong

Heren C:

1. Arjen Visser, Jan Wierda en Marc Burger

2. Jaring, Frans en Remco Dooper

Heren D:

1. Pieter van der Zee, Henk Waterlander en Simon Lemstra

2. Durk Cupers, Rens Bolkenstein en Eddie Huisman

Heren E:

1. Tjerk Goslinga, Johan van IJs en Otte Adema

2. Anneke Westra, Anneke Smid en Sjoukje Stuiver.

Het bestuur bedankt de vele sponsoren die het straatkaatsen al jarenlang financieel mogelijk maken. Ook dank aan Henk Jan van Dijk en Lisette Visser voor het beschikbaar stelen van stroom vanuit hun woning.

Sponsoren straatkaatsen:

Speelschema Straatkaatsen 2020


In de week van 31 augustus tot en met 4 september vindt het straatkaatsen weer plaats. Maandag en dinsdag kaatst de jeugd, woensdag tot en met vrijdag treden de senioren aan op het kaatsplein.

LET OP!! De aanvang van het kaatsen is elke dag om 18.15 uur.

In onderstaand overzichten staan de speelschema’s van de heren en de dames. 

Vragen kun je stellen bij één van de bestuursleden of mailen.

Sponsoren straatkaatsen:

 

Indeling en speelschema is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen tot woensdag 18.15 uur.

Straatkaatsen 2020 dames

Straatkaatsen 2020 heren

speelschema 2020

 

 

Sponsoren straatkaatsen:

Straatkaatsen 2020

Ook dit jaar gaan we weer straatkaatsen en wel van woensdag 2 september tot en met vrijdag 4 september 2020. Dit jaar geen buurtkaatsen maar een iets andere opzet. 

Spelregels

1. De deelname staat open voor leden en niet leden, de niet leden moeten wel woonachtig zijn in Witmarsum; iedereen uit het dorp kan dus mee doen, ook degene die nog nooit gekaatst heeft;

2. Je kunt je individueel opgeven of met een eigen partuur (zelf je partuur samenstellen);

3. De heren en de dames kaatsen afzonderlijk van elkaar;

4. De parturen worden op sterkte ingedeeld;

5. Opgave is mogelijk tot vrijdag 28 augustus 2020 om 20.00 uur;

6. Opgave via: kvpimmulier@gmail.com of via de pim mobile (06-83669551) of bij één van de bestuursleden;

7. De inleg bedraagt € 3,00 per persoon.

Het bestuur van KV Pim Mulier